Veritabanı Nedir ve Ne Amaçla Kullanılır?

Veritabanları bilgileri depolamak ve yönetmek için kullanılan sistemlerdir. Veritabanlarını düzenli bilgiler topluluğu olarak adlandırabiliriz. Bilgileri tablolar aracılığıyla depolar ve yönetirler. Microsoft Excel gibi elektronik tablolama programlarına aşinaysanız, verilerin tablolar şeklinde depolanmasına da zaten alışkınsınız demektir. Veritabanları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız aşağıdakilere bir göz atın.

Veritabanı Tabloları

Aynı Excel tabloları gibi veritabanı tabloları da sütun ve satırlardan oluşur. Her sütun farklı bir tür öznitelik içerir ve her satır tek bir kayıta karşılık gelir. Örneğin, isim ve telefon numaraları içeren bir veritabanı tablosu oluşturduğumuzu hayal edin. Büyük ihtimalle, “Adı”, “Soyadı” ve “TelefonNo” olarak adlandırılan sütunlar oluştururduk. Daha sonra depolamayı planladığımız verileri içeren bu sütunların altına satırlar eklemeye başlardık.

Veritabanı Nedir ve Tablolama Mantığı Nasıl Çalışır?

Bu noktada kendinize şu soruyu sormanız kaçınılmazdır – eğer bir veritabanı bir tablolama programına benziyorsa neden sadece bir tablolama programı kullanamıyorum? Veritabanları verilerin işlenmesi açısından tablolama programlarına göre çok daha güçlüdür. Bir veritabanı üzerinde gerçekleştirebileceğiniz birkaç işlem aşağıda verilmiştir.

  • Belirli kriterlerle eşleşen tüm kayıtlara erişmek
  • Kayıtları toplu olarak güncellemek
  • Farklı tablolarda çapraz referans
  • Karmaşık hesaplamalar yapmak

Veritabanı yönetim sistemleri, bir veya birden fazla veritabanını ve bunlara ait tabloları yönetmek için kullanılmaktadır. Oracle DB, Microsoft SQL Server ve MySQL gibi ilişkisel veritabanı mantığı üzerine kurulu sistemler, milyonlarca sütündandan oluşan verileri rahatlıkla kontrol edebilirler.

Popüler veritabanlarının programlanmasıda SQL dili kullanılır.