Psikolojik Hastalıklar Nelerdir?

Psikolojik hastalıklar akıl hastalıkları olarak kabul edilip, davranış ve psikolojik semptomları olan ve hayatın her evresine etki eden rahatsızlıklardır. Psikolojik hastalıkların bazıları kolaylıkla tedavi edilebilirken, bazıları da ne yazık ki uzun tedavi süreçleri gerektirmektedir. Aşağıdaki listede psikolojik hastalıkların neler olduğunu görebilirsiniz.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları aşırı korku, tedirginlik ve anksiyete problemleri ile karakterize edilir. Özellikle Amerika’da ergenlerin %18’de anksiyete problemleri görülmektedir. Bunlar:

 • Genel anksiyete bozukluğu
 • Sosyal anksiyete bozukluğu
 • Fobiler
 • Panik atak
 • Travma ile ilişki stres bozukluğu
 • Soyutlanma anksiyetesi

Kognitif Bozukluklar

Bu psikolojik hastalıklar hafıza, problem çözme ve algıyı etkileyen bozukluklardır. Ruh halini etkilyen bazı anksiyete bozuklukları da bunlara dahildir. Bunlar:

 • Alzheimer Hastalığı
 • Çılgınlık
 • Bunaklık
 • Unutkanlık

Gelişim Bozuklukları

Gelişim bozukları çocuk yaşta oluşan psikolojik bozuklardır. Bunlar:

 • Zeka geriliği
 • Öğrenme özürlülüğü
 • İletişim problemleri
 • Otizm
 • Dikkat eksikliği bozukluğu
 • Davranış bozukluğu

Dürtü-Kontrol Bozuklukları

Bunlar da kişilerin dürtülerini kontrol edememesi ve kendisine ya da başka birine zarar vermesini engelleyememesidir.  

 • Kleptomani ( hırsızlık)
 • Piromani (yangın çıkarma)
 • Saç yolma
 • Patolojik kumar hastalığı
 • Deri soyma

Ruh Hali Bozuklukları

Bunların kişinin ruh halini sürekli etkileyen hastalıklardır. Örnekler:

 • Bipolar bozukluk
 • Major depresyon hastalığı
 • Siklotimik bozukluk

Sağlık Problemi Yüzünden Oluşan Psikolojik Hastalıklar

Bu psikolojik hastalıkların altında bir sağlık problemi yatar. Sağlık problemleri kişinin psikolojisi ciddi bir şekilde bozabilir. Örnekler:

 • Epilepsi
 • Diyabet yüzünden oluşan depresyon
 • AIDS yüzünden oluşan psikoz
 • Beyin hasarı yüzünden oluşan kişilik bozuklukları

Ayrıştırıcı Bozukluklar

Bunlar kişinin hafızasını, kimliğini ve bilinçaltını etkileyen ve kendinizi gerçeklikten ayrıştıran bozukluklardır. Örnekler:

 • Birden fazla kimlik bozukluğu
 • Füj
 • Ayrıştırıcı kimlik bozukluğu
 • Kişiliğini kaybetme

Bu listenin dışında da psikolojik hastalıklar vardır.