VOTRIENT 200 MG 30 TABLET

ATC: L01XE11

BARKODU: 8699522091041

FİYATI: 1815,73TL

ETKEN MADDE: pazopanib – pazopanib

ÜRETİCİ: GLAXOSMITHKLINE

Protein kinaz inhibitörü antineoplastik. Günde bir kez 800 mg. yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra. Gebelik kategorisi D. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği, gebelik. Etkileşim; CYP3A4 inhibitörlerini (örn, ketokonazol, itrakonazol, klaritromisin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromisin, vorikonazol), lapatinib, rifampin, yağ içeren yiyecekler.

YAN ETKİLERİ

geçici iskemik atak, iskemik inme, miyokard iskemisi, gastrointestinal perforasyon ve fistül, QT uzaması ve pulmoner, gastrointestinal ve serebral hemoraji, trombositopeni, nötropeni, lökopeni, iştah azalması, baş ağrısı, halsizlik, proteinüri, menoraji.