VIRAMUNE 200 MG 60 TABLET

ATC: J05AG01

BARKODU: 8699693010056

FİYATI: 502,4TL

ETKEN MADDE: Nevirapine – nevirapin

ÜRETİCİ: BOEHRINGER INGELHEIM

HIV 1’de non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörü antiviral. Başlangıçta 1×1 (14 gün), sonra 2×1. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; sitokrom P450 enzimini indükleyerek bu sistemle ilişkili ilaçların plazma seviyelerini düşürebilir.

YAN ETKİLERİ

Stevens-Johnson ve toksik epidermal nekroliz, allerjik reaksiyonlar, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, sarılık, bulantı, karın ağrısı, diyare.Kısıtlamalar Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.