VIDANT XL 8 MG 28 UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

ATC: N04BC04

BARKODU: 8699240030087

FİYATI: 68,66TL

ETKEN MADDE: Ropinirole – ropinirol

ÜRETİCİ: BIOVESTA

Parkinsonda dopamin agonisti. 3 x 0.25mg. ile başlanarak doz ayarlanır (max 24mg/gün). Gebelik kategorisi C. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; nöroleptikler, dopamin antagonistleri, diğer dopamin agonistleri, siprofloksasin, fluvoksamin, enoksin gibi CYP1A2 inhibitörleri, östrojen, SSS depresanları, alkol.

YAN ETKİLERİ

bulantı, karın ağrısı, ödem, senkop, somnolans, disknezi, halusinasyon, hipotansiyon, bradikardi, sedasyon.Kısıtlamalar Yalnızca Parkinson Hastalığında, Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçetelendiğinde bedeli ödenir 4.2.36 – Parkinson tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri (1) Apomorfin, kabergolin, entakapon ve kombinasyonları, rasajilin, pergolid mezilat, pramipexol hidroklorür, bornaprin hidroklorür ve ropinirol etken maddelerini içeren ilaçlar; nöroloji veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

(2) Tolkapon; entakaponun etkisiz kaldığı veya direnç geliştiği vakalarda; üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde, bu durumun belirtildiği nöroloji veya geriatri uzman hekimi tarafından düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak nöroloji ve iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla 1 aylık ilaç miktarında reçete edilir. (3) Amantadin sülfat; parkinson hastalığının tedavisi ile ilaçlara bağlı oluşmuş ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde (tremor, rijidite, hipo veya akinezi), nöroloji veya geriatri uzmanı tarafından veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.