VENTOFOR 12 MCG 30 İNHALER KAPSÜL

ATC: R03AC13

BARKODU: 8699569550013

FİYATI: 22,9TL

ETKEN MADDE: formoterol – formoterol fumarat

ÜRETİCİ: BILIM ILAC

Beta2 adrenerjik bronkodilatatör. 6 Yaşından büyüklerde günde 2 defa 1-2 inhaler. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri, ksantin türevleri, steroidler, diüretikler, beta blokerler.

YAN ETKİLERİ

tremor, kas krampları, kas ağrısı, palpitasyon, taşikardi, baş ağrısı, ajitasyon, baş dönmesi, anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofaringeal iritasyon, hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı, egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları, periferal ödem, tat alma bozukluğu, bulantı.Kısıtlamalar 4.2.24 – Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri (1) Bu grup ilaçların ayakta tedavide kullanımı aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır. 4. 2.24.A – Astım tedavisinde (1) Formeterol, salmeterol, vilanterol ve kombinasyonları; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, alerji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilebilir. (2) Montelukast, zafirlukast; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve alerji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

4.2.24.B – Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde (1) Formeterol, salmeterol, indakaterol, glikopironyum, tiotropium, vilanterol ve kombinasyonları; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir. (2) Formeterol ve salmeterolün inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları; iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

3) Roflumilast; uzun etkili bronkodilatör ve/veya inhale kortikosteroid tedavisine rağmen en az 2 yıl boyunca her yıl için; yılda en az 3 ay öksürük, balgam şikayeti olan ve yılda en az iki atak geçiren ağır kronik obstruktif akciğer hastalarında; a) Solunum fonksiyon testi (SFT) kriteri olarak, FEV1/FVC değeri %70’in altında olmak koşulu ile FEV1≤%50 olanlarda mevcut tedaviye ek olarak kullanılmaya başlanır. b) Göğüs hastalıkları uzmanınca düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak göğüs hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilir. c) Sağlık raporunda hastanın kullandığı uzun etkili bronkodilatör ve/veya inhale kortikosteroid tedavi şeması ile diğer durumlar belirtilir. ç) Teofilinle kombine olarak kullanılamaz. 4. 2.24.C – Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde; (1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları; kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir 4.2.24. Ç – Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde (1) Nasal kortikosteroid preparatları; 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil), yalnızca çocuk sağlığı ve hastalıkları, alerji, klinik immünoloji veya KBB hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.