VENOFER IV 5 ML 5 AMPUL

ATC: B03AC E

BARKODU: 8699514755661

FİYATI: 76,28TL

ETKEN MADDE: VENOFER IV 5 ML 5 AMPUL hekimler için kısa ürün bi

ÜRETİCİ: ABDI IBRAHIM

IV demir gereksiniminde. Yetişkinde ilk gün yarım ampul (50mg FeIII), ikinci gün 1 ampul, üçüncü gün iki ampul. Takiben hemoglobin düzeyine bağlı olarak haftada iki defa 2 ampul. Kontrendikasyon; aşırı demir yüklenmesi.

YAN ETKİLERİ

anafilaktik reaksiyonlar.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

Bir Venofer i.

V. Ampul, 100 mg Demir (III)’e eşdeğerde 2700 mg Ferrik- Hidroksit-Sukroz kompleksi ve enjeksiyonluk su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kompleks içinde bulunan demir elementi kısmen ferritin şeklinde dokularda birikir, kısmen de demir içeren hemoglobin, miyoglobin ve enzimlerin biyosentezinde kullanılır. Hemoglobinemideki artış iki değerli demirle yapılan oral tedaviye kıyasla daha hızlı ve daha emin bir şekilde gerçekleşir. 50 mg demir (III)’e eşdeğerde Ferrik-Hidroksit-Sukroz kompleksi intravenöz uygulandığında, 3.

6 µg/ml’lik bir maksimal konsantrasyona erişilir. Eliminasyon evresindeki yarı ömrü 30 dakikaya, β evresindeki ise 9 saate çıkar. Dağılım hacmi 25 litreye yükselir ki bu demirin büyük bir kısmının intraselüler sıvı içinde dağıldığını gösterir. Bu noktadan itibaren demir, karaciğerde metabolize olarak hemoglobin sentezi için kullanılır.

ENDİKASYONLAR

* Hekimin hızlı ve güvenli demir ikamesini öngördüğü demir eksikliklerinde (örneğin; cerrahi müdahale öncesi ve sonrası, otolog kan transfüzyonu, oral tedaviye cevap vermeyen veya intolerans gösteren hastalar, kronik kan kaybı olguları, malabsorpsiyon gibi), *Eritropoietin ile tedavi sırasında görülen fonksiyonel demir eksikliklerinde endikedir.

Venofer i.V. Ampul gerekli ve uygun (hemoglobin, hematokrit, Eritrosit sayıbı vb.) kan tetkikleri yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Hemokromatozis, hemosiderozis, hemolitik anemiler, ciddi karaciğer sirozu, hepatit A (epidemik hepatit).

UYARILAR

Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Çok seyrek olarak bazı vakalarda anaflaktik reaksiyonlara rastlanmıştır. Tüm anafilaksilerde olduğu gibi, şok gelişmesi olasılığına karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1.

Gün: 2.5 ml [50 ml Fe (III)]; 3.Gün: 5 ml [100 mg Fe (III)]; ve sonraki dönemlerde hemoglobin düzeyine göre haftada 2×5 ml. Hassasiyeti olan hastalarda, uygulama esnasında kan çekmek suretiyle Venofer sulandırılabilir. İ. V uygulama çok yavaş bir şekilde (1 ml/dakika) yapılmalıdır. Enjeksiyon işleminden sonra hastanın kolu uzatılır. Paravenöz enjeksiyondan sakınılmalıdır. Venofer i.V. , “gerektiği anda” bir ampulun içeriğini 100 ml % 0.9’luk NaCl ile sulandırmak suretiyle intravenöz perfüzyon şeklinde de verilebilir. Sulandırılmış Venofer 15-30 dakikada perfüze edilmelidir. Tedavi için gerekli toplam doz (ampul) aşağıdaki tablodan yararlanılarak belirlenebilir: VücutAğırlığı Hb 60 g/l Hb 75 g/l Hb 90 g/l Hb 105 g/l ampul sayısı 5 1.5 1. 5 1.5 1 10 3 3 2.5 2 15 5 4.5 3.5 3 20 5. 5 5.5 5 4 25 8 7 6 5.5 30 9.5 8.5 7. 5 6.5 35 12.5 11.5 10 9 40 13.5 12 11 9. 5 45 15 13 11.5 10 50 16 14 12 10.5 55 17 15 13 11 60 18 16 13.5 11.5 65 19 16. 5 14.5 12 70 20 17.5 15 12.5 75 21 18.5 16 13 80 22.

5 19.5 16.5 13.5 85 23.5 20. 5 17 14 90 24.5 21.5 18 14.5 Çocuklar için Günlük Maksimal Dozlar: 5 kg’a kadar: 1.25 ml = ¼ ampul 5-10 kg: 2.

5 ml = ½ ampul 10-20 kg: 3.75 ml = ¾ ampul 20 kg üstü için: 5 ml = 1 ampul Kullanıma İlişkin Uyarılar: Saklama koşullarına uyulmadığı takdirde çözeltiler oluşabilir. Ampuller enjekte edilmeden önce bu yönden kontrol edilmelidir (özellikle üst ve alt kısmı). Son kullanma tarihi aşılmışı ve çökelti oluşmuş ampuller kullanılmamalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C’nin altında, serin yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

5×5 ml’lik ampuller şeklinde. RUHSAT SAHİBİ: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Zincirlikuyu/İSTANBUL İMAL YERİ: VİFOR INTERNATIONAL INC. İSVİÇRE RUHSAT TARİHİ: 04.09.1996 RUHSAT NO: 100/28 Reçete ile satılır.