VAXIGRIP 0,5 ML ENJ. ICIN SUSP. 1 KULL. HAZ. ENJEK

ATC: J07BB02

BARKODU: 8699625960138

FİYATI: 17,17TL

ETKEN MADDE: Influenza, purified antigen – grip aşısı

ÜRETİCİ: SANOFI PASTEUR

WHO tavsiyelerine göre her yıl yenilenen suşların antijeni içeren grip aşısı. 6 ay- 35 ay arası çocuklarda tam veya yarım doz (klinik veriler yetersiz). İlk defa aşılanan çocuklar en az 4 haftalık aradan sonra ikinci doz. Yetişkinde yılda 1 doz. Kontrendikasyon; yumurtaya, tavuk proteinlerine, neomisine, formaldehite ve oktoksinol 9’a aşırı duyarlılık.Kısıtlamalar 4.5.3-B- Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.