VASOLAPRIL 10 MG 20 TABLET

ATC: C09AA02

BARKODU: 8699525011329

FİYATI: 6,15TL

ETKEN MADDE: enalapril – enalapril

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

ACE (Angiotensin-converting enzim) inhibitörü antihipertansif. Yetişkinde 5-40mg/gün. Çocukta 0.08 – 0.58 mg/kg/gün (max 40 mg). Gebelik kategorisi ilk 3 ay C, sonra D.

Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık ve gebelikte kontrendikedir. Etkileşim; diğer antihipertansifler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, lityum.

YAN ETKİLERİ

renal yetmezlik, nefrotik sendrom, poliüri, oligüri, allerjik reaksiyonlar, hipotansiyon, taşikardi, anjina pektoris, miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, iştahsızlık, öksürük, bulantı, kusma, ishal.Prospektüs Formülü: Her tablet 20 mg Enalapril maleat ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri: Enalapril maleat; Oral yolla alındıktan sonra süratle absorbe olarak organizmada enalaprilat’a dönüşür. Enalaprilat; Güçlü bir ACE (Angiotensin-converting enzyme) inhibitörüdür. Etkisini renin-angiotensin-aldosteron sistemini inhibe ederek gösterir. Renin, sentezi böbreklerde yapılan bir maddedir. Kana verildikten sonra Angiotensin I’in yapımında rol oynar.

Angiotensin I, ACE tarafından Angiotensin II’ye çevrilir. Angiotensin II hem güçlü bir vazokonstriktör, hem de adrenal korteksteki aldosteron yapımını da stimüle ederek sodyum ve sıvı retansiyonuna yol açan bir maddedir. ACE’nin diğer bir fonksiyonu ise bradikinin’in degradasyonunun arttırarak, bu maddenin vasodilatör etkisini bloke etmektir. VASOLAPRİL; ACE’yi inhibe ederek, Anjiotensin I’in Anjiotensin II’ye dönüşmesini önler. Aldosteron yapımının artmasına ve bradikinin degradasyonunun fazlalaşmasına engel olur.

Bütün bu özellikleri nedeni ile hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde yarar sağlar. VASOLAPRİL; Oral olarak verildiğinde süratle emilir. Aç ve tok karnına alınması, absorbsiyonunu etkilemez. Enalapril maksimum plazma konsantrasyonuna 1 saatte, Enalaprilat ise 3-4 saatte ulaşır. Endikasyonları: # Esansiyel hipertansiyonda, # Renovasküler hipertansiyonda # Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Hipertansiyonda: Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda tedaviye günde 1 defa 5 mg Enalapril verilerek başlanır ve 2 hafta içinde yeterli cevap sağlanamazsa, doz 2-3 haftada bir giderek arttırılarak tedavi dozu saptanır. Günlük idame dozu 10-40 mg olup, 40 mg’ı aşılmamalıdır. Enalapril ile tedaviden yeterli cevap alınamadığı hallerde, madde, thiazid grubundan bir diüretikle (böbrek yetmezliğinde furosemid kullanılması tavsiye edilir) kombine edilmelidir. Beta-blokerlerle tedavi görmekte olan hastalarda, beta-bloker yerine Enalapril ile tedaviye başlandığında, beta bloker dozu giderek azaltılarak kesilmelidir. (Ani kesilmemesi gerekir) Kalp Yetmezliğinde: Tedaviye başlanırken hastanın diüretiklerle tedavi altında olup olmadığı tespit edilmelidir.

Diüretiklerle tedavi olanlarda ve hiponatremik veya hipovolemik olabilecek hastalarda tedaviye günde 1 defa 2.5 mg enalapril verilerek başlanmalı (bu uygulama hipotansiyon riskini minimum düzeye indirecektir) ve bu doz hastanın ihtiyacına göre 2 haftalık aralarla giderek arttırılmalıdır. Günlük idame dozu 10-40 mg olup, 40 mg’ı aşmamalıdır. Enalapril diüretikler ve dijitalinle birlikte kullanılmalı, hasta hekim kontrolü altında tutulmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her tablette 20 mg Enalapril maleat ihtiva eden 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: VASOLAPRİL 10 mg Tablet UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.