Varikosel tedavisi tüp bebekten iyi mi?

Kontrollü deneyler henüz bu konuyu değerlendirmede kullanılmadığı için, Tüp bebek tedavisiyle Varikosel tedavisinin nitelikli bir karşılaştırmasını yapabilmek adına pek çok yöntem kullanılmış. Her iki tedavi yöntemi de varikosele bağlı olarak gelişen erkek kısırlığının öncül tedavisi olarak gösteriliyor ancak hangisinin daha etkili olduğu tam olarak bilinmiyor. Tüp Bebek Tedavisi varikosel tedavisine oranla 3 – 4 kat daha pahalı. Hiçbir tedavi yöntemi kullanılmadığı takdirde bir bebeğin dünyaya gelme maliyeti varikosel tedavisindeki maliyetin yarısı kadar. Özetle, tüp bebek tedavisinin maliyeti daha yüksek.

Tüp bebek tedavisinin aksine, varikosel ameliyatı erkek kısırlık sorununa çözüm olabildiği için ikinci bebeğin dünyaya gelme maliyetini de etkiliyor. Çarpıcı bir şekilde, tüp bebek tedavisinin maliyeti varikosel tedavisi maliyetinin 10 katına çıkıyor. Kar-zarar analizleri göz önüne alınırsa, varikosel tedavisi tüp bebek tedavisinden hem maliyet hem de yarar yönünden daha avantajlı.

Karar modelleri önceden belirlenmiş varsayımlar üzerine kurulur; bunlar çok çeşitli, karmaşık tedavi yöntemlerinin kullanıma uygun olduğu durumlar için de sonuçları tahmin etmede oldukça başarılı. Varikosel araştırmasında her sonuca bir olasılık atandı. Ayrıca her tedavinin maliyeti de doktorun veri setinden hesaplandı. Varikosel tedavisi için hangi elemanların en etkin olduğunu saptayabilmek için hassasiyet analizleri de uygulandı. Daha sonra, tüp bebek tedavisi gruplarına meni kalitesine bağlı olarak yerleştirme yapıldı. Varikosel tedavisinde ortalama %36,6 üretkenlik gözlemlendi. Bu değer meni kalitesine bağlı olarak değişmekteydi. Özetle, varikosel ameliyatı tüp bebek tedavisine göre hem maliyet hem de etkinlik açısından daha etkili. Şaşırtıcı bir şekilde, hiçbir tedavi uygulanmayan durumlar hastanın meni kalitesine bağlı olarak daha başarılı gözlemlendi. Hastaların kişisel özelliklerinin hangi tedavi yönteminin kullanılması gerektiğinde belirleyici rol oynadığı saptandı.

Araştırmaya göre çiftlerin yalnızca %50 kadarı varikoselin etkilerine bağlı olarak tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyuyor. Ekonomik açıdan bakıldığında Varikosel Ameliyatının tüp bebek tedavisine göre daha uygun olduğu rahatlıkla söylenebilir.