Varikosel tedavisi ne zaman gerekli?

Varikosel Hastalığında ameliyat tedavisinin kullanılma nedeni basit. Rutin tedavi yöntemleri rahatsız edici Testis ağrısını ya da acısını gidermiyor. Ameliyat tedavisitestis körelmesini azaltıyor. Açıklanamayan erkek kısırlığının giderilmesine de katkıda bulunuyor.

Varikosel hastalığı testislere önemli derecede zarar vererek ileri düzey testis körelmesine, meni kalitesinin çok aşağı düzeylere inmesine neden olabilir. Amerikan Üroloji Kurulu aşağıda belirtilen durumlar gözlemlendiğinde erkeklere varikosel tedavisi yaptırmaları gerektiğini öneriyor:

Varikosel açıkça fark edilebiliyorsa, 

Çift kısırlık probleminden yakınıyorsa, 

İlişki içerisindeki kadın doğurgansa, kısırlığı önlenebilir haldeyse,

Erkek bir ya da daha fazla anormal meni parametresine sahipse, test sonuçlarında sperm fonksiyonunda bozukluklar varsa,

Buna ek olarak, açıkça fark edilebilen varikosele ve anormal meni analiz bulgularına sahip ancak bu aralar çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkin erkeklerin de varikosel tedavisine yönlendirilmeleri gerekiyor.

Testis torbasında oluşan varikosel düşük meni kalitesine sahip erkeklerde en kolay düzeltilebilen faktörlerden. Bu nedenle varikosel tedavisi açıklanamayan kısırlığa sahip çiftler için uygun bir seçenek. Varikosel tedavisi pek çok erkeğin meni kalitesini yükseltiyor. Tedavinin riskleri de oldukça az.

Ergenlerde varikosel tedavisi

Ergenlerde varikosel tedavisinin sonuçları yetişkinlerdeki varikosel tedavisinin sonuçları kadar net değil. Her ne kadar varikosel hastalığı ilk olarak ergenlerde gözlemlenmiş olsa da, hastalığın tarihi ve testis fonksiyonları üzerindeki yıkıcı etki süreci henüz açıklığa kavuşturulamadı. Varikosel hastalığı üreyebilen erkek popülasyonunun %10 – 15 kadarında gözlemleniyor, ancak bütün varikosel hastalarında sperm fonksiyonu, meni kalitesi ya da üretkenlik hastalıktan etkilenmiyor.

Ergenlerdeki varikosel hastalığından alınabilecek önemli dersler var. İlki, varikosel gelişebilen bir lezyon. İkincisi, varikoselin erken tedavisi kısırlığı önleyebilir. 

1977 yılında Lipshultz ve Corriere adlı araştırmacılar varikosel hastalığının yaşlandıkça gelişen testis körelmesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Araştırmacılar ergenlik çağına girmemiş, varikosel hastalığı bulunan erkek çocuklarından testis biyopsisi numunelerini alarak incelediler ve daha bu yaşlardaki hastalarda bile histolojik anormalliklerle karşılaştılar. Ancak, Harvard Üniversitesi’nde araştırma yapmakta olan Diamond’a göre bu bulgular yanıltıcıydı.

1987’de ise Kass ve Belman adlı iki araştırmacı yetişkinlerde varikosel tedavisi için uygulanan cerrahi operasyondan sonra testis hacminde önemli bir artış gözlemledi. Bu araştırmacılar büyümeyi gözlemlemiş olsalar da meni parametrelerini incelemediler. Yetişkinlerden meni örneği toplamak her zaman kolay olmayabilir. Sonuç olarak, varikoselin etkilerini ve tedavilerin etkinliğini araştırmanın güç olduğunu söyleyelim.

Testislerin asitmerik olması, testis ağrısı şikâyeti ve anormal meni analizi sonuçları varikoselin tedavi edilmesi gereken durumlara örnek. Çok büyük varikoseller de tedavi edilebilir ancak testis körelmesi görülmemişse bu belirti yalnızca göreceli ve tartışmaya açıktır. Varikosel hastası olan fakat normal testis hacmine sahip genç erkeklerin de testis hacimlerinin, meni analizlerinin ya da her ikisinin birlikte gözlenmesi hastalığın kötüye gitmesini önlemek için gerekli. 

Varikoselin anatomisi

Testis spermin, spermlerin üremesini ve beslenmesini sağlayan hücrelerin ve testosteron üreten hücrelerin bulunduğu bir çift erkek üreme organı. Testis, testis torbası adı verilen bir kesenin içerisinde yer alır. Epididimis testise bağlı boru şeklinde küçük bir yapı; spermlerin saklanmasını sağlıyor. 

Spermler epididimisi prostat bezine bağlayan sperm kanalı boyunca hareket ediyor. Sperm kordonu adı verilen daha büyük bir dokunun parçası olan sperm kanalı testis torbasında yer alıyor. Sperm kordonu sperm kanalını, kan damarlarını, sinirleri ve lenfatik kanalları içeriyor.

Sperm kordonunda kılcal kan damar ağ bağlantısı var. Bu damarlar testis, epididimis ve sperm kanalından kan emiyor; böbreklerin ana döngüsüne dâhil olan sperm damarları haline geliyorlar. Kılcal kan damar ağ bağlantısı eğri büğrü ve genişlemiş hale gelip bacaklardaki varisli damarlar gibi görünebilir. Aslında, testis torbası varikoseli kılcal kan damar ağının testis üzerinde ve etrafında büyümesi sonucu ortaya çıkan bir sorun. Diğer damarlar da testislerden kan çekerler ama nadiren varikosel oluşumuna yol açarlar.