VANKOMISIN HCL 1 GR IV İNFÜZYON İÇİN LİYOFİLİZE TO

ATC: J01XA01

BARKODU: 8697843790100

FİYATI: 18,73TL

ETKEN MADDE: Vancomycin – vankomisin hcl

ÜRETİCİ: MEDITERA

Hücre duvarı sentezi inhibitörü antibiyotik. Yetişkin 2gr/gün 6 veya 12 saatlik dozlara bölünerek 10 mg/dakika IV. Çocuk 6 saatte bir 10mg/kg (IV 1 saat). Yenidoğanda 12 saatte bir 10mg/kg. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; anestetik ajanlarla birlikte eritem-anaflaksi.Nörotoksik ve nefrotoksik ilaçlarla (amfoterisin B, aminoglikozid, basitrasin, polimiksin B, kolistin, sisplatin gibi) dikkatli olunmalı.

YAN ETKİLERİ

allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), BUN kreatinin yükselmesi, interstisyel nefrit, böbrek yetmezliği, psödomembranöz kolit, ototoksisite, Vertigo, tinnitus, nötropeni, trombositopeni, ateş bulantı, flebitis.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.