VALTAN-A 10 MG/160 MG 28 FILM TABLET

ATC: C09DB01

BARKODU: 8699525090027

FİYATI: 22,17TL

ETKEN MADDE: Valtan-A 10 MG/160 MG 28 FILM TABLET hekimler için

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokörü amlodipin ile anjiyotensin II reseptör blokörü valsartan kombinasyonu. Yetişkinde günde 1 tablet. Gebelik kategorisi ilk 3 ay C sonra D.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.