Uzun Süreli Hafıza Nedir ?

Uzun süreli Hafıza, bilgilerin sürekli olarak saklanması işlemine verilen addır. Freud Psikolojisi’nde, uzun süreli hafıza bilinç öncesi ve bilinçsizlik durumunda kullanılabilir. Bu bilgiler, kesinlikle bilinç dışıdır; fakat gerektiğinde hafıza tarafından kullanılabilir. Uzun süreli belleğimizde yer alan bilgilerin bir kısmını hatırlamak çok kolayken, bazılarına erişmek oldukça güçtür.

Uzun Süreli Hafızanın Ömrü

İlişkilendirme ve tekrarlama işlemleri sonucu, kısa süreli bellekte yer alan bilgiler uzun süreli belleğe aktarılabilir. Uzun süreli bellekte yer alan bilgilerin unutulma işlemine daha yatkın olduğu bilinmekle birlikte; unutulmaları kimi zaman birkaç gün sürebilirken, kimi zaman da yıllar boyu unutulmazlar.

Uzun Süreli Hafıza Çeşitleri

Uzun süreli bellek genellikle ikiye ayrılır – bildirimsel (açık) hafıza ve işlemsel (kapalı) hafıza.

Bildirimsel hafıza bilinçli haldeyken hatırladığımız her şeyi kapsar. Bildirimsel hafıza kendi içinde de anısal hafıza (belirli olaylara dayalı) ve anlamsal bellek (çevremizdeki olayları anlama bütünü) olarak ikiye ayrılır.

İşlemsel hafıza vücut hareketleri, çevremizdeki nesnelerin kullanımı gibi şeylerle ilgili hafızayı kapsar. Araba kullanmak, bilgisayar kullanmak gibi işlemler, işlemsel hafızanın kullanımına örnek olarak verilebilir.