Uzman doktora sorun

Uzman doktorlarımıza soru sormadan önce nasıl uzman Doktor olunduğunu, eğitimlerin ne kadar sürdüğünü ve gelecekde onları nelerin beklediğini bu yazımızda kısaca anlatmaya çalıştık.

Kimler uzman doktor olur?

Tıp Fakültesinden mevzun olarak doktorluk mesleğini icra etme hakkını elde eden doktorlara Pratisyen Hekim denir. Prtisyen hekimler 2 sene mecburi hizmete giderek eğitimleri sırasında öğrendiklerini pratik uygulama ve pekiştirme ile görevlendirilirler. 

Mecburi hizmet sırasında veya sonrasında doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) girerek uzman hekim olmak için çaba sarfederler. 

Üniversitelerin ve eğitim veren kliniklerin az sayıda olduğu dönemlerde uzmanlık eğitimine hak kazanmak az sayıda mevzuna nasip olan hayli güç elde edilen bir başarı olarak görülürdü.

Son yıllarda uzmanlık eğitimi veren merkezlerin sayısı artmış ve TUS kazanmak daha kolay ulaşılabilir bir hedef haline gelmiştir. 

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal verilere göre, 2007 ylında 4500 öğrenci tıp fakültelerinden mevzun oldu. Nisan 2007’de TUS’a 14 bin 473 aday başvurdu. 6300 aday TUS’ta başarı göstererek bir uzmanlık alanında eğitim alma hakkı kazandı.

Uzman doktor eğitimi ne kadar sürer?

Branşlara göre farklılık gösterir. En azı 3 yıl, en uzunu 5 yıldır. Tıp fakültesi eğitiminin 6 yıl olduğu düşünülürse çoğu branşta 5 yıl olan uzman doktor eğitimi de hemen hemen bir tıp fakültesi eğitimi uzunluğundadır.

Uzman doktorun farklılığı nedir?

Binlerce yıldır hekimler hastalıkları tanımak ve tedavi etmek için uğraş vermektedir. Bulunan her hastalık, kullanılan teşhis ve tedavi yöntemleri kayıt altına alınmakta ve bir sonraki nesle aktarılmaktadır. Bu aktarımlar önceleri sözel yolla usta-çırak ilişkisi ile daha sonraları kitaplarda kayıt altına alınma ile olmuştur. Geçen bin yıllar boyunca hastalıkları oluşumu, teşhis ve tedavileri konusunda milyonlarca sayfalık bilgi birikimleri oluşmuştur. 

18. yüzyılın sonlarından itibaren tıbta uzmanlık alanları ayrılmaya başlamıştır.  Bu sayede genel tababet eğitimin tamamlayan doktorlar, branşlara ayrılarak belli dallarda uzman doktor haline gelmektedir.

Bilginin bölümlere ayrılması hazmını kolaylaştırmış ve tıpta branşlaşma ile beraber hızlı bir ilerleme dönemine girilmiştir. Bu başarılı ilerlemeler bazı branşları o kadar gelişmiştir ki bilgi dağarcığı yine hızla büyümüş be o branş içinde yeni bölünmeleri ortaya çıkarmıştır. İç hastalıkları uzmanlık alanının içinden Gastroenteroloji üst uzmanlığının çıkması örnek olarak gösterilebilir. 

Uzman doktorların en büyük kaygılarından bir tanesi genel tababetten uzaklaşmaları ve tıbbın diğer alanlarındaki bilgi ve görgülerinin giderek azalmasıdır. Bir stetoskop ve tansiyon ölçme aleti ile tüm hastalıkları iyileştiren babacan eski doktor devirleri artık istemeden de olsa kapanmak zorunda kalmıştır. 

Uzman doktorluğun geleceği nasıl olacaktır?

Tıp dünyasında gelişme tüm hızı ile devam ediyor. Bilgi kolay ulaşılabilen, kolay depolanan bir dönemdeyiz. Yeni nesil çok hızlı bir şekilde öğreniyor. Yeni nesil uzman doktorlar çok daha spesifik konularda üst uzmanlık dallarına ayrılacaklar. Eğitim süreleri daha da uzayacak. 35 yaş civarında eğitimini tamamlayan doktorlar olacak. Ömür boyu devam eden eğitim ve tazelenme programları ile yenilikler eski mevzun uzman doktorlara devamlı iletilecek. 

Tıp dünyası her zaman ileriye gitmeye devam edecek. Yeni bir dünya bizleri bekliyor.