Uyuşturucu Kullanımının En Yaygın Görülen 5 Zararı

İster reçete ile alınmış, ister sokak uyuşturucusu olsun, uyuşturucu kullanımının kullanıcıya ve kullanıcının çevresinde bulunan kişilere hatta toplumun büyük bir kesimine pek çok zararlı etkisi vardır. Uyuşturucu bugün hemen hemen her toplumu etkileyen en başta gelen konulardan biri olmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığı sorunundan kullanıcıları kurtarabilmek için çeşitli çözümler önerilmesine ve çeşitli girişimlerde bulunulmasına rağmen, uyuşturucu bağımlılığı modern yaşamın hala önemli bir sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Pek çok etkisi bulunmasına rağmen 5 ana etkisi pek çok bağımlının hayatında görülebilmektedir.

Bağımlılık

Uyuşturucuya bağımlılık ile hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık kastedilmektedir. Fiziksel bağımlılık, uyuşturucu bırakıldığı zaman hastada bir takım yan etkilerin ortaya çıkmasıdır. Opioid kullanımından kaynaklanan belirtiler; bulantı, kusma ve alkol kullanımından kaynaklanan belirtiler ise titremeli hezeyanın ölümcül belirtileri, yaşamı tehdit eden nöbetler ve halüsinasyonlar önemli belirtiler olarak sıralanabilir.

Psikolojik bağımlılık hemen hemen tüm uyuşturucuların ortak etkisidir ve uyuşturucunun kullanıcı üzerinde zihinsel etkilerinden kaynaklanır. Psikolojik bağımlılık madde bağımlılığının belirgin bir işareti olan şiddetli bir uyuşturucu kullanma isteğini, bağımlı uyuşturucuyu bıraktığında oluşan sebepsiz korku gibi psikolojik yoksunluk belirtilerini de içerir. 

Aile üzerindeki Etkisi

Uyuşturucu bulma isteğinin artması kullanıcının banka hesaplarını boşaltmasına neden olabilir. Bu durum, kullanıcının ailesinin barınma ve beslenme ihyacını karşılayabilmesini zora sokar. Uyuşturucu kullanımı, kullanıcının ruh halinde bozulmaya, kullanıcıdan kaynaklanan ekonomik sıkıntılarla sonuçlanan iş problemlerine yol açabilir. Buna ek olarak, hamile kullanıcıların uyuşturucu bağımlılığı bebeklerine geçebilir ve doğmamış fetüse ciddi zararlar verir. Uyuşturucu kullananların ayrıca HIV, hepatit B/C gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ihtimalleri yüksektir. Bu hastalıklar ailesine ve çocuklarına da geçebilir. 

Topluma olan Etkisi

Uyuşturucu bağımlılığı pek çok açıdan topluma çok büyük zarar verir. Uyuşturucu ile ilgili yasaların ve politikaların uygulanmasını sağlamanın maliyeti çok büyüktür. Sokak düzeyinde uygulamalardan, gerekli bağımlılık kurumlarının oluşturulmasına, rehabilitasyon programlarına kadar yüklü bir maliyeti vardır. Buna ilaveten uyuşturucu kullanımı suçlarla bağlantılıdır. Adi suçlardan uyuşturucu ticaretinin kontrol edilmesine ilişkin organize suçlara kadar uyuşturucu suç ile bağlantılıdır. Alıcı ve satıcının işlediği suçlar ve şiddet etrafta yaşayan insanların huzurlarını bozabilir ya da çapraz ateş arasında kalan kişiler de gözaltına alınabilir. 

Beyin Üzerindeki Etkileri

Beyin akut ve kronik uyuşturucu bağımlılığına karşı çok hassastır. Uyuşturucu kullanımı, halüsinasyonlara sebep olarak ruh halini, muhakeme gücünü doğrudan etkileyerek vücudun kimyasını bozar. Yoksunluğun sebepsiz korku ve uyku düzeninin bozulması gibi zihinsel yan etkileri de vardır. 

Ölüm

Uyuşturucu bağımlılığı ölüme doğrudan sebep olabilir. Örneğin alkolden yoksunluk durumunda ölüme sebep olabilir. Aşırı doz da çok tehlikelidir. Film ve müzik yıldızları alışkanlıklarının bedelini ödediler. Kokain ve opiatlar gibi uyuşturucular da bu duruma sebep olabilir. Suç işlemek başlıca bir ölüm nedenidir. Bağımlı ve satıcı çeşitli yasa dışı hareketleri gerçekleştirirken çoğu zaman ölümden dönerler. Buna ilaveten, tüberküloz, hepatit, HIV gibi hastalıklar hızla uyuşturucu kullananın çevresinde yayılır ve hem kullanıcı için hem de hastalığı kapanlar için oldukça ölümcüldür. Uyuşturucu tarafından muhakeme yetenekleri bozulan bağımlılar uyuşturucunun etkisi altında araba kullanırken kazara birilerinin ölmesine neden olabilirler.