Uygulamalı Kinesiyoloji nedir?

Uygulamalı Kinesiyoloji, kayropraktik uzmanı George Goodheart, Jr tarafından 40 yıl önce geliştirilen alternatif bir tanı ve tedavi yöntemidir. Uygulamalı Kinesiyoloji; kas, salgı bezi ve organlar arasındaki bağların kuvvet direncine endeksli bir testtir. Test yapılan bölgedeki kasların direnci ile bu bölgede bulunan doku, bez ve organların sağlığı arasında bir ilgi kurulur. 

Uygulamalı kinesiyoloji nasıl çalışır?

Uygulamalı Kinesiyoloji kayropraktik, osteopati, meridyen terapisi ve fiziksel manipülasyon gibi diğer tümleşik tedavilerle aynı felsefeye sahiptir. Vücudun yaptığı her hareket sırasında aktif bir edilgen kas ve bunun karşısında yer alan pasif bir edilgen kas bulunur. Kaslar arasındaki dengesizlik, kaslara el yoluyla baskı uygulamanın da içerisinde olduğu çeşitli tedavi yöntemleriyle giderilir. 

Uygulama alanı

Uygulamalı kinesiyoloji, kayropraktik uzmanlar tarafından kas ve eklemlerdeki yapısal bozuklukların giderilmesinde kullanılır. Ayrıca, organlardaki fonksiyon bozukluğunu tespit etmede de  kullanılır.

Örneğin, kinesiyolojide delta kasının akciğerlerle arasında bir bağlantı olduğuna inanılır ve delta kası üzerinde bir kuvvet direnç testi uygulanır; hastanın akciğer sağlığı bu testin sonucuna göre değerlendirilir. Eğer delta kasında kronik bir enfeksiyona bağlı zayıflık varsa, kinesiyolog; kan akışı, sinir sistemi, lenfatik drenaj ve Akupunktur noktalarını uyarıcı yöntemler kullanır. Hastalık iyileştiğinde deltoid kasının da gelişmesi beklenir.

Uygulamalı Kinesiyoloji bir sağlık sorununu çözmede kullanılan madde ve vitaminleri tanımlamada da kullanılır. Örneğin, eğer delta kasında kronik akciğer enfeksiyonuna bağlı bir zayıflık varsa; kinesiyolog, çeşitli bitki ve vitaminleri teker teker hastanın dilinin üzerine yerleştirir ve her seferinde delta kasını muayene eder. Delta kasının işlevini en çok arttıran madde tedavide kullanılır. Uygulamalı Kinesiyoloji’nin destekçileri, bu maddelerin dil üzerine yerleştirildiklerinde farklı sinir uçlarını uyararak beyindeki farklı bölgelerde etkinliğe yol açtığını savunmaktadırlar.

Uygulamalı Kinesiyoloji’nin bir diğer uygulama alanı da besin alerjileri ve duyarlılıklarının tespitidir. Vücutta alerjik tepkilere yol açan besinlerin aynı zamanda geri döndürülebilir kas zayıflıklarına da yol açtığına inanılmaktadır. Uygulamalı Kinesiyoloji uzmanları, hastalarının ağzına farklı besinleri teker teker yerleştirip, her seferinde belirli kas testleri uygulamaktadırlar; fakat bu tedavi yöntemi anafilaktik şoklara yol açan besinlerin tespitinde değil, sadece vücudun alerjik duyarlılığı olan besinlerin tespitinde kullanılır.

Sıradan bir uygulamalı kinesiyoloji tedavisi nasıl gerçekleşir?

Muayene esnasında hasta üzerinde gerçekleştirilen testlerin bir kaydı tutulur ve kinesiyoloji uzmanı vücuttaki duruş ve yürüme bozukluklarını ölçen birtakım fiziksel değerlendirmelerde bulunur. Kas testine daha sonra geçilir. Testlerin sonucuna göre fiziksel manipülasyon tedavisi veya akupunktur noktalarının uyarılması gerekebilir.