Usui Reiki Sembolleri ve Anlamları Neler ?

Pek çok Uzakdoğu inanışına göre evreni kaplayan bir enerji bütünü var. Yine bu inanışa göre, yaşayışımızdan düşüncelerimize kadar pek çok olguyu etkilemekte. Reiki de bu enerjinin olumlu yönde kullanılması ve fayda sağlanmasına yönelik bir uygulama. Kelime anlamı olarak “Rei”, evrende var olan ruhsal yaşam enerjisi anlamına geliyor. Bununla birlikte, Reiki kesinliklikle herhangi bir inancın ya da dinin bir parçası değil. Artık günümüzde pek çok hastanede bile uygulanmaya başlanan Reiki’nin, olumlu düşünceden, kişisel gelişime kadar pek çok konuda fayda sağladığına inanılıyor. Reiki’nin temeli ise aslında Usui Reiki. Dünya genelinde de en fazla uygulanan biçim olan Usui Reiki, vücutta bulunan enerji sistemini düzenleyip, evrenle uyumlu hale getirmek için çalışır. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten, ağrıları azaltmaya kadar bir çok tedavi edici etkisinin olduğu iddia edilmekte.

dreamstime_m_7968350

Usui Reiki sembolleri neler?

Diğer pek çok alanda da olduğu gibi Reiki’de sembolleri kullanabilmek için belirli bir uzmanlık seviyesine gelmek gerekiyor. Reiki 2 aşaması olan bu seviyede, hoca tarafından uygulanan ve kişiye öğretilen belli başlı semboller var. Bu sembollerin uygulamada çalışabilmesi için, öğrenci tarafından ezberlenmesi ve doğru çizilebilmesi gerekiyor. Bu sembollerin de çeşitli anlamları var. Bir objeyi ya da kişiyi koruması için çeşitli semboller çizilebiliyor. Her bir sembol, görev alanına göre beynin o anlamda faaliyet göstererek frekans yaymasını sağlıyor.

Bu sembollerin kullanmak için ezberlemek gerekiyor şart fakat çizmek ise bu yollardan sadece bir tanesi. Okunarak, yazılarak, ya da sadece ezberden düşünülerek kullanmak mümkün. Her bir sembolün kendine özgü farklı enerji güçleri olduğuna inanılmakta. Temel sembollerden bazıları ise şunlar;

– Cho Ku Rei: Evrende var olan enerjiyi, gökten indirmek anlamına gelir. Reiki uygulamalarında yer alan başlangıç seviyedeki semboldür. Kullanım alanı da arzu ve istekler üzerine yoğunlaşır.

– Sei He Ki: Reiki sembolleri arasında ikinci semboldür. Psikolojik, zihinsel sorunların ve duyguların iyileştirilmesinde kullanılır.

– Hon Sha Ze Sho Nen: Yazının temel karakteri, Kanji kökenlidir. Geçmişe ve geleceğe enerji yollayıp olayları, düşünceleri düzeltmek için kullanılır. İçimizde ortak bir benlik olsun anlamına gelir.

– Dai Ko Myo: Evrenin yüce enerjisi, tepe çakramdan içeri gir ve evrenin bütününe yayıl anlamına gelir.

– Raku: Öğrencinin enerji yapısını temizlemek, arındırmak ve hocayla olan enerji bağını kesmek için kullanılır.

– Antahkarana: Meditasyon uygulamalarında kullanılır. Sağlık uygulamalarında, şifa dağıtmada yer alır. Reiki’nin en eski sembollerinden biridir. Terapi esnasında tepe çakraya çizilir ve çok pozitif ve güçlü etkileri vardır. Bu sembolün terapi esnasında masaj koltuğunun altına yerleştirilmesiyle, terapinin derinliğinin artırıldığına inanılmaktadır.

– EN: Bu sembolün kullanılabilmesi için diğer semboller gibi uyumlanmasına gerek yoktur. Bu sembol, şifa öncesinde veya sonrasında kullanılabilmesinin yanı sıra günlük, sıradan yaşam esnasında koruma için de kullanılabilir. İçsel barış, evrensel barış, ruhsal huzur gibi pek çok konuda kullanılabilir. Bu sembolü kullanırken, koruyucu gücün her zaman sizi ve enerji uyguladığınız kişiyi sardığını düşünmeniz gerekir.

Unutmamak gerekir ki, tüm sembollerin her zaman ve her koşulda karşılıksız sevgi ile kullanılması gerekir. Reiki’nin temelinde var olan enerjinin uygulanabilmesi de aslında bu duygu ve düşünceler çerçevesinde gelişiyor. “Öz”e inmek ve bu öze ulaşmak, Reiki’nin temel amacı. Bunun gerçekleşebilmesi için de vücut ve bedenin tüm olumsuzluklardan arınmış olması şart.