UROPAN 5 MG 250 ML ŞURUP

Üriner antispazmodik. Yetişkinde 3 x 1. Kontrendikasyon; Glokom, GİS parsiyal ya da tam obstrüksiyonu, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonileri, megakolon, agır kolit, miyasteniya Gravis, obstrüktif üropati, kardiyopati ve akut hemoraji, aşırı duyarlılık. Etkileşim; alkol, SSS depresanları, diğer antimuskarinikler.

YAN ETKİLERİ

ağız kuruluğu, terleme azalması, idrar artışı ve retansiyonu, bulanık görme, taşikardi, vazodilatasyon, pupilla dilatasyonu, siklopleji, oküler tansiyonun yükselmesi, gastrointestinal motilitede azalma, konstipasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, gerginlik, baş dönmesi, uyku hali, laktasyonun baskilanmas.Prospektüs Üropan Şurup ÜROPAN ŞURUP FORMÜLÜ: Beher 5 ml’ de 5 mg Oksibutinin Hidroklorid vardır. Yardımcı Maddeler: Etanol, Asit Sitrik, Şeker, Metil Paraben, FD & C Blue No.1 Esans Frambuaz

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Oksibutinin Hidroklorid düz kaslar üzerinde direkt antispazmodik etkiye sahiptir. Ayrıca asetilkolinin düz kaslar üzerindeki muskarinik tesirini de inhibe eder (antimuskarinik etki). İskelet sisteminin nöromusküler iletişim noktaları ya da otonomik gangliyonlar üzerinde bloke edici bir etki icra etmez (antinikotinik etki). Oksibutinin mesane düz kasını gevşetir. İstemsiz mesane kasılmaları olan hastalarda yapılan sistometrik incelemeler, Oksibutinin’in idrar kesesi kapasitesini büyüttüğünü, kontraktif düz kasların kontrol edilemeyen kasılmalarının frekanslarını azalttığını ve idrar yapma dürtüsünü geciktirip engellediğini ortaya koymuştur. Bu nedenle Oksibutinin, hem sıkışmayı (urgency) hem de istemli idrar yapma ve idrar kaçırma epizotlarının sıklığını azaltır. Farmakokinetik Özellikleri: Oral olarak alınan Üropan’ın gastrointestinal bölgeden absorbsiyonu son derece hızlı ve kolaydır. Etki ilaç alındıktan sonra 1/2-1 saat içinde başlar ve maksimum seviyeye 3-6 saat sonrasında ulaşılır. Özellikle antispazmodik etki 6-10 saat devam eder. Oksibutinin Hidroklorür karaciğerde metabolize olur. Atılımı esas olarak böbreklerdedir.

ENDİKASYONLAR

Üropan, inhibe edilmemiş nörojenik ve refleks nörojenik mesanesi olan hastalarda, mesane instabilitesine bağlı olarak ortaya çıkan işeme problemlerinin giderilmesinde endikedir. (Örneğin, sık idrara çıkma, sıkışma, idrar sızması, sıkışmaya bağlı olarak idrar kaçırma, idrar yaparken yanma gibi).

KONTRENDİKASYONLARI

Glokom’lu hastalarda kontrendikedir. Keza gastro-intestinal sisteminde parsiyal ya da tam obstrüksiyonu olan hastalarda, paralitik ileusta, genel durumu bozuk kişilerin intestinal atonilerinde, Megakolon’da, ülseratif kolitle birlikte seyreden megakolon vakalarında, ağır kolitlerde ve miyasteniya graviste de kullanılmamalıdır. Ayrıca obstrüktif üropatiler, stabilize olmamış kardiyopatiler ve akut hemorajilerde de kontrendikedir. Formülde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır. UYARILARILAR/ÖNLEMLER: Tedavi süresinde gerekli sistometrik ve diğer diagnostik incelemeler yapılmalıdır. Tedavinin gidişini kontrol edebilmek için sık sık sistometrik tayinler yapılması tavsiye edilir. Enfeksiyon ortaya çıkarsa uygun antibiyotik tedavisi tatbik edilmelidir. Çevre ısısının yüksek olduğu hallerde kullanılırsa, ısı şokuna neden olabilir (terleme fonksiyonundaki azalmaya bağlı ateş yükselmesi, sıcak çarpması). Bilhassa ileostomi ve kolostomili hastalarda görülen diyare, tam olmayan bir intestinal obstrüksiyonun erken belirtisi olarak kabul edilebilir. Böyle durumlarda oksibutinin hidroklorid uygulaması zararlı olabilir. Oksibutinin hidroklorid uyuklama ve görmede bulanıklığa neden olabilir. Hastaların dikkat isteyen iş makinaları ile çalışmaları ve araba kullanmaları gerekiyorsa bu durumun kendilerine öncelikle açıklanması ve dikkatlerinin çekilmesi gerekir.

GEBELİKTE KULLANIMI

Hayvan deneylerinde ilacın fetus üzerinde olumsuz bir etkisi saptanamamıştır. Öte yandan hamile olan veya gebelik ihtimali bulunan kadınlarda güvenle kullanılabileceği yönünde kesin bilgiler de henüz elde edilmiş değildir. Bu nedenle hamile kadınlarda uygulanmamalıdır.

EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI

İlacın insanlarda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilacın süte geçmesi nedeni ile Üropan, emziren annelerde dikkat ve ihtiyatla kullanılmalıdır. Çocuklarda Kullanımı: 5 yaş ve daha yukarı yaşlardaki çocuklarda güvenle kullanılabileceği saptanmıştır. Ancak, daha küçük çocuklarda, emniyetle kullanılabileceği hakkında yeterli veriler olmadığından, 5 yaşından küçük çocuklarda uygulanmamalıdır.

DİĞER RİSKLİ DURUMLAR

Oksibutinin hidroklorid yaşlılarda ve otonomik nöropati, hepatik ve renal bozuklukları olan hastalarda dikkat ve ihtiyatla kullanılmalıdır. Ülseratif kolit vakalarında uygulanması intestinal motiliteyi inhibe ederek paralitik ileus’a ve toksik megakolon’a neden olabilir. Oksibutinin hidroklorid, hipertroidizm, koroner kalp hastalıkları, konjestif kalp yetmezlikleri, kardiyak aritmiler, taşikardiler, hipertansiyon ve prostat hipertrofilerinde semptomların şiddetlenmesine yol açabilir. YAN ETKİLER: Oksibutinin hidroklorid, diğer antikolinerjik ilaçlarda da görüldüğü gibi ağız kuruluğu, terleme fonksiyonunda azalma, miksiyonda azalma ve retansiyon, bulanık görme, taşikardi, palpitasyon, vazodilatasyon pupilla dilatasyonu, siklopleji, oküler tansiyonun yükselmesi, gastrointestinal motilitede azalma, konstipasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, gerginlik, baş dönmesi, uyku hali, laktasyonun baskılanması gibi yan etkiler gösterebilir. “

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Diğer antimuskarinik ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda oksibutinin hidroklorid’in antimuskarinik etkinliği artar. Santral sinir sistemi depresanları, oksibutinin hidroklorid’in sedatif etkisini artırır. Alkolle birlikte alınmamalıdır. DOZAJ VE KULLANIM ŞEKLİ: Erişkinlerde: Genellikle günde 2-3 defa bir ölçek verilir. Azami doz günde 4 defa 5 ml. (bir ölçek)’ dir. 5 yaşından büyük çocuklarda: Genellikle günde 2 defa 5 ml. (bir ölçek) uygulanır. Azami doz günde 3 defa 5 ml.’ dir. Doz Aşımı Halinde Alınacak Tedbirler: Doz aşımında diğer antikolinerjik ajanlarda görülen semptomlar ortaya çıkar. Bunlar; Santral sinir sisteminin aşırı uyarılması (tremor, irritabilite, konvülsiyonlar, delirium, halusinasyonlar), yüzde kızarma, ateş, bulantı ve kusma, taşikardi, hipotansiyon veya hipertansiyon, solunum güçlüğü, paralizi ve koma. Buna karşı semptomatik ve suportif tedavi uygulanır. Alınacak ilk önlem midenin yıkanması ve 0.5-2 mg. fizostigmin’in İ.V olarak yavaşça uygulanmasıdır. (Gerektiğinde maksimum 5 mg’ a kadar tekrarlanabilir). SSS semptomları ile ilgili olarak İ.V % 2’lik tiyopental sodyum solusyonu veya % 2’lik kloralhidrat çözeltisinin 100 ile 200 mg’lik rektal infüzyonu yapılabilir. Solunum depresyonu durumunda suni solunuma başvurulabilir. Ateş, semptomatik olarak buz torbaları veya alkol kompresi ile düşürülür.

SAKLAMA KOŞULLARI

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

5 ml.’sinde (bir ölçek) 5 mg. oksibutinin hidroklorid ihtiva eden, 100-250 ml.’lik cam şişelerde, 5 ml.’lik ölçü kaşığı ile birlikte. RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66 Üsküdar/İSTANBUL 0.216 4925708 0.216 3347888 RUHSAT TARİHİ VE NO: 17.11.1992 – 162/49 İMAL YERİ: KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/TEKİRDAĞ 0.282.7581112 Reçete ile satılır.

ATC: G04BD04

BARKODU: 8699828570141

FİYATI: 17,55TL

ETKEN MADDE: Oxybutynin – oksibutinin hcl

ÜRETİCİ: KOCAK FARMA