Üroloji

Üroloji erkek ve kadın üreme sistemlerini ve erkek üreme organı ile ilgili sağlık problemlerinin tedavisi ile ilgilenen bir tıp ihtisasıdır. Üroloji bölümünde ihtisas yapan doktorlara ürolog denir. Ürologların tedavi ettiği hastalıklar böbrek, üreter, adrenal bezleri, idrar torbası ve üretra gibi organlarla ilişkilidir. Ayrıca ürologlar erkeklerde testis, epidemis, meni kesesi, prostat ve penis ile ilgili sağlık problemlerini de tedavi ederler. Prostat kanseri, böbrek taşları, mesane kanseri, testis kanseri, prostat büyümesi, böbrek kanseri gibi cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar ürolojinin ana konularındandır.

Üroloji genellikle 7 ihtisas olarak kendi içinde bölünür. Bunlar:
Pediatrik Üroloji (çocuk ürolojisi)
Ürolojik Onkoloji (ürolojik kanserler)
Böbrek Nakli
Erkek İnfertilitesi
Calculi (üriner sistem taşları)
Kadın Ürolojisi
Nöroürology (genitoüriner organların sinir sistemi kontrolü)