URISPAS 200 MG 60 FİLM TABLET

ATC: G04BD02

BARKODU: 8699559090567

FİYATI: 15,12TL

ETKEN MADDE: Flavoxate – flavoksat hcl

ÜRETİCİ: RECORDATI

Disüri semptomatik tedavisinde. 3 x 1-2 tablet. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, Glokom, pi­lo­rik ve­ya du­o­de­nal obs­trük­si­yo­n, obst­rak­tif in­tes­ti­nal lez­yo­n, ile­us, aka­laz­ya, gast­ro­in­tes­ti­nal he­mo­ra­ji ve alt üri­ner sis­tem­de obst­rük­tif üro­pa­ti­.

YAN ETKİLERİ

bu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı, si­nir­li­lik, kon­füz­yon, çar­pın­tı, ta­şi­kar­di, göz içi ba­sın­cın­da art­ma, bu­la­nık gör­me, allerjik reaksiyonlar.