URIKOLIZ 300 MG 50 TABLET

ATC: M04AA01

BARKODU: 8699516012564

FİYATI: 10,09TL

ETKEN MADDE: allopurinol – allopurinol

ÜRETİCİ: SANDOZ

Gut hastalığı,serum ve idrarda ürik asit yüksekliğinde, ksantin oksidaz inhibitörü. Yetişkinde günde 1 veya 2 defa 300mg.Max 800mg. Çocuklarda sekonder ürisemilerde 6-10 yaş günde 300mg. Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Etkileşim; azatioprin ve merkaptopürin, siklofosfamid ve diğer antineoplastikler, seofilin ve diğer ksantinler, tiazid grubu diüretikler, oral antikoagulanlar, ampisilin, amoksisilin, klorpropamid, tamoksifen, kaptopril.

YAN ETKİLERİ

döküntü, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz, ateş, titreme, lökopeni/lökositoz, eozinofili, artralji,vaskülit ve buna bağlı böbrek, karaciğer hasarı, periferal nörit, alopesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, baş ağrısı, Vertigo, katarakt.