TYLOL HOT 6 POŞET GRANÜL

ATC: R05X

BARKODU: 8699540250109

FİYATI: 5,13TL

ETKEN MADDE: Paracetamol, combinations – parasetamol kombinasyo

ÜRETİCİ: NOBEL ILAC SANAYI

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları. Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.Prospektüs FORMÜL: Her bir 20 g�lık Tylol HOT Poşet`in içeriği; Parasetamol (mikronize) 500 mg Klorfeniramin maleat 4 mg Psödoefedrin HCI 60 mg Tatlandırıcı olarak şeker ve toz limon aroması kullanılmıştır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Parasetamol, klinik olarak kanıtlanmış, analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ağrı eşiğini yükseltmek yoluyla analjezik, hipotalamustaki termo-regülasyon merkezi üzerindeki etkisi yolu ile de antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat, bir histamin H1-reseptör antagonisti olup, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi semptomların giderilmesini sağlar.

Psödoefedrin HCI, sempatomimetik bir amin olup, güçlü etkili bir üst solunum yolu dekonjestanıdır.

ENDİKASYONLAR

TYLOL HOT grip ve soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı vücut kırgınlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, ağrı ve ateş gibi semptomların tedavisinde endikedir. KONTR

ENDİKASYONLAR

TYLOL HOT içindeki etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER: Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Psödoefedrin HCI ile birlikte dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar veya MAO inhibitörleri kullanıldığında hastalarda zaman zaman kan basıncı yükselebilir.

UYARILAR

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastaları ile daha önce anemisi olanlarda mutlaka Doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. TYLOL HOT ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süre ile; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39.5oC�den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. TYLOL HOT tedavisi sırasında uyuşukluk görülebilir. Bu nedenle hastalarda araç ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebileceği unutulmamalıdır.

TYLOL HOT ile birlikte alkol alınımı, sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Antihipertansif ve/veya antidepresan ilaç tedavisi uygulanan hastalar ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdırlar. Şeker hastalarında dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklar doktor kontrolü altında kullanmalıdırlar. Gebelerde ve

EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI

İlaç hamile ve emziren annelerde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

TYLOL HOT, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır: Her bir poşetin içindeki ilaç 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. TYLOL HOT 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMI: Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Hepatik toksisite parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur.

Adolesan ve yetişkinlerde alınan parasetamol miktarına bakılmaksızın, alım zamanından 24 saat veya daha kısa bir süre geçmiş ise, parasetamol ölçüm sonuçlarını beklemeden asetilsistein verilmelidir. Ayrıca önerilen prosedürler şunlardır: Mide lavajı veya ipeka şurubu ile emezisin indüksiyonu yoluyla boşaltılmalıdır. Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonra muhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik/antikolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir. Psödoefedrin HCl�in aşırı dozundan kaynaklanan semptomlar, hafif anksiyete, taşikardi ve/veya hafif hipertansiyondur. Semptomlar genellikle ilacın alımından sonraki 4-8 saat içinde başlar ve geçicidir, genellikle de tedavi gerektirmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

TYLOL HOT Poşet: 12 poşet içeren ambalajlarda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: Tylol Hot-D Poşet: 12 poşet içeren ambalajlarda Tylol Hot Pediatrik Poşet: 12 poşet içeren ambalajlarda.