Topuk ağrısı neye işaret?

Bir çocuk veya ergen topuk ağrısından şikayet ettiğinde bu durum genellikle büyüme döneminde sıklıkla görülen “gelişme dönemi ağrısı” olarak değerlendirilir. Gelişme dönemi ağrıları genellikle bacaklarda kasların kemiklere bağlandıkları noktalarda görülen kısa süreli hafif ağrılardır. Büyüme dönemlerinde zaman zaman kemikler kaslardan daha hızlı gelişir. Bu durum kas ve tendonlarda hafif ağrı ve rahatsızlığa yol açan çekmelere neden olur. Bu ağrılar genellikle hareketli günlerin sonunda veya geceleri ortaya çıkar.  

Çocuk ve ergenlerde topuk ağrısına yol açması muhtemel diğer sebepler şöyle: 

Sever hastalığı (Topuk kemiği apofizi iltihabı): Topuk kemiğinde (diğer adıyla kalkaneus) kemik büyümesinin gerçekleştiği bir kısım bulunur ve bu kısma apofiz adı verilir. Apofiz, topuğun arka kısmında, Aşil tendonla topuğun birleştiği yere çok yakın, yer alır. Büyümenin gerçekleştiği bu plaka, tendondaki gerilim ve çekmelere bağlı olarak topukta ağrıya sebebiyet verebilir.

Topuk kemiği apofizi iltihabı (Kalkaneal apofizit), diğer adıyla Sever Hastalığı, genellikle 8 – 14 yaş arasında görülür. Bu durum zıplama ve koşma gibi hareketler sonucunda Aşil tendonda gerçekleşen çekmelere bağlı olarak gerçekleşir. Basketbol ve futbol sonrası topukta hissedilen ağrılar buna örnek olarak gösterilebilir.

Aşil tendon iltihabı: Topuk kemiği apofizi iltihabında olduğu gibi, Aşil tendon iltihabı da çocuklarda oldukça sıklıkla görülen fazla hareketlilik, baldırda çekme vb. gibi Aşil tendonda gerilim yaratan hareketler sonucu ortaya çıkar. Bu durumda tendonlar koşma, yürüme ve dokunmaya karşı hassasiyet gösterir ve bu durum da ağrıya sebep olur.

Kesecik iltihabı (Bursit): Kesecik iltihabı Aşil tendonun topuk kemiğine bağlandığı noktada ağrı ve acıya neden olabilir. Bursit, yani kesecik iltihabı, tendonun hemen yanında yer alan ve sıvı dolu bir kesecik olan bursanın iltihaplanması durumudur. Tendonun hareket sonucu zorlanması ya da sıkı bir ayakkabının tendonu rahatsız etmesi sonucu gerçekleşebilir. 

Topuk Dikeni (Plantar fasiit): Topuğun alt kısmında ağrılara topuk dikeninin sebebiyet veriyor olması muhtemeldir. Topuk dikeni, topuğun alt kısmında yer alan ve topuk kemiğine uzanan adale bantlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Topuk dikeni genellikle düztabanlılık veya yüksek tabanlılık gibi ayak fonksiyonuyla ilgili problemler tarafından tetiklenir.  

Yukarıda belirtilen bütün bu durumların ortak noktası, ayak üzerinde gerçekleşen fiziksel baskı sonucu ortaya çıkmalarıdır. Hastalığın tanısı yapıldıktan sonra tedavi süreci genellikle birkaç gün dinlenme ve bu esnada bilek ve ayağın günlük egzersizlerle esnetilmesini içerecektir. Eğer çocuğunuzun ayağındaki yapısal veya fonksiyonel bozukluklar topuk ağrısına neden oluyorsa bir ayak hastalıkları uzmanına başvurarak ortez, yani destekleciyi ünite, veya ilaç tavsiyesi alabilirsiniz. Doktor tarafından uygun görüldüğü takdirde bileklik veya bilek destek ünitesi de kullanılabilir.

Topuk ağrısına yol açan diğer az bilinen faktörler

Topuk ağrısına yol açan nedenler için tavsiye edilen tedaviler iyileşme sağlamıyorsa tıbbi yardım almanız gereklidir.

Romatizmaya bağlı – iltihaplı hastalıklarda, örneğin genç tipi romatizmal artit, topukta ağrıya yol açabilir.  Bu duruma örnek olarak mikro organizmalar ya da deri hastalıklarının yol açtığı eklemsel iltihaplar ya da ankilozan spondilit (omurga katılaşması) gösterilebilir.

Doğuştan gelen bir kemik hastalığı olan ayak kemiklerinde normalde ayrı durması gereken iki kemiğin birbirine yapışık olması durumu (tarsal koalisyon)

Kemik kırıkları

Bağırsak iltihap hastalığı (Ülseratif kolit) ve Krohn Hastalığı

Tümor ve kemik kistleri – röntgen ve benzeri cihazlarla tespit edilen ve ender rastlanan durumlardır.