TILKO 20 MG 10 KAPSÜL

ATC: M01AC02

BARKODU: 8699828150039

FİYATI: 5,31TL

ETKEN MADDE: Tenoxicam – tenoksikam

ÜRETİCİ: KOCAK FARMA

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar. Yetişkin günlük tek doz 20mg. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, aktif peptik ülser, gastrointestinal kanama, Gastrit, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, koroner cerrahi ağrıları. Etkileşim; Tenoksikam, kumarin sınıfı antikoagülan ilaçların etkisini arttırabilir. Özellikle tenoksikam tedavisi başlangıcında, antikoagülanlar ve oral hipoglisemik ilaçların etkileri dikkatle izlenmelidir. Probenesid alımı tenoksikamın eliminasyon hızını arttırır.

YAN ETKİLERİ

epigastrik ağrı, bulantı, hazımsızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, serum transaminazlarında artışlar, kanama süresinin uzaması.Prospektüs Tilko ® Kapsül 20 mg TİLKO KAPSÜL 20 mg. BİLEŞİMİ: Her kapsülde; Tenoksikam… .20 mg Kapsül Muhtevası: Jelatin…. .63.160 mg Sarı Demir Oksit… 0.475 mg Titanyum Dioksit… 1. 365 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TİLKO (tenoksikam) oksikam sınıfından, steroid yapıda olmayan uzun etki süreli bir antienflamatuvar ve analjezik preparattır. Güçlü bir prostaglangin sentez inhibitörüdür. vitro denemelerde superoksit anyon liberasyonunu önlediği gösterilmiştir. Uzun tesirli olması nedeniyle, günde 1 defa 20 mg. dozunda verildiğinde, romatroid ve ağrı giderici etki sağlamakta ve spondilit ve eklem dışı romatizmada yeterli bir iltihap ve ağrı giderici etki sağlamakta ve hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir.

Klinik denemelerde günde 1 defa 20 mg. Dozunda verilen tenoksikamın diklofenak, ibuprofen, indometasin ve naproksenin mütad dozlarıyla elde edilen iyileşmeye eş bir etki sağladığı gösterilmiştir. Farmakokinetik Özellikleri: İlacın ağız yoluyla alınmasından 0.5-2 saat sonra, plazmada en yüksek tenoksikam düzeyleri oluşur. Oral yoldan biyoyararlılık oranı %100’e yakındır.

Ağızdan 20-40 mg dozunda alındığında, maksimum plazma yoğunlukları ortalama 2-4 mg/L arasındadır. Besin ve antasit ilaçlar absorbsiyonu yavaşlatmakla beraber, toplam ilaç emilimini etkilemezler. Günde bir defa 20 mg. dozunda tenoksikamın devamlı verildiği durumlarda, uygulamanın 10.Ila 20. Günleri arasında 11 mg/L’lik sabit plazma yoğunlukları elde edilir. Preparatın dağılım hacmi 0.15 L/kg ve ortalama eliminasyon yarı ömrü 60-75 saattir. İlacın yaklaşık %99’u plazma proteinlerine ağlanır. Tenoksikam, osteoartritli ve romatoid artritli hastaların sinoviyal sıvısına kısa zamanda geçer.

Uygulanan dozun 2/3’ü idrarla, 1/3’ü feçeste ile dışarı atılır.

ENDİKASYONLAR

Aşağıdaki durumlarda endikedir. Romatoid artit Osteoartrit Ankilozan spondilit Eklem-dışı Romatizma (tendinit, bursit, siyatik, bel ağrısı) Gut

KONTRENDİKASYONLARI

İlacın içerdiği maddelere duyarlı olan hastalarda, akut peptik ülserde, mide-barsak kanamalarında, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, hamilelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. UYARILAR VE ÖNLEMLER: Tenoksikam, platelet agregasyonunu azalttığından kanama zamanını uzatır. Bu durumda majör cerrahi girişimlerde göz önünde tutulması gerekir.

Non sterodial anti-enflamatuvarlarda nadiren gözle ilgili (yaşarma, bulanık görme ve irritasyon)yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda hasta oftalmil bir muayeneden geçirilmelidir. Nadiren serum transaminazlarında ya da karaciğer fonksiyon testleriyle ilgili diğer belirtilerde artış ortaya çıktığında ilaç kesilmeli ve periyodik testler yapılmalıdır. PEDİATRİK KULLANIMI: Çocuklarda kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. YAN ETKİLERİ: Mütad olarak önerilen dozlarda TİLKO iyi tolere edilir.

Günde 20-40 mg.’lık dozlarda hastaların %8-14’ünde gastrointestinal yan etkiler (epigastrik ağrı, bulantı, hazımsızlık, kusma) görülür. Seyrek olarak baş ağrısı ve baş dönmesi, uyku hali ya da uykusuzluk, mental konfüzyon gibi merkezi sinir sistemine ait yan etkiler veya çok nadir olarak deri döküntüleri,ürtiker,ödem, kan üre azotu ve kreatinnide artma bildirilmiştir. Günde 20-40 mg.’lık dozlarda yapılan uygulamalarda yan etkilere bağlı olarak hastaların ilacı bırakma oranları %1,1 ile %1,18 olarak bildirilmektedir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

” İLAÇ ETKİLEŞMELERİ: Salisilatlar ve diğer non sterodial anti-enflamatuvar ilaçlar gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçlarla birlikte kullanımı, kanda serbest ilaç oranının artıracağından özellikle gastrointestinal yan etki insidansının tehlikeli şekilde artırabilir. Bu tür kombinasyondan kaçınılmalıdır. Lityum tedavisi altındaki hastalarda tenoksikam lityum retansiyonu sonucu lityum intoksikasyonuna neden olabilir. Tenoksikam sodyum, potasyum ve sıvı retansiyonuna neden olduğundan natri-üretik etkili diüretiklerin etkilerini önleyebilir.

Her ne kadar Warfarin, sulfonilüre grubu o ral antidiyabetiklerle (glibenklamid gibi) etkileşimi etkilerinin yakından takip edilmesi yerinde olur. Digoksin ile herhangi bir etkileşimi görülmemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Gut haricindeki endikasyonlarda standart doz günde bir defa 20 mg (1 kapsül)’dır.İlaç aynı saatte bir bardak su ile alınır.Günde maksimal doz 20 mg’dır; bu doz aşıldığında terapötik etkide anlamlı bir artış olmaksızın yan etkiler artar.

Gut artritinin akut krizleri sırasında ilk 2 gün, günde 1 defa 40 mg, bunu takiben 5 gün süreyle günde 1 defa 20 mg verilir. AŞIRI DOZ TEDAVİSİ: Semptomatik tedavi uygulanır.İlacın alınmasından sonra kısa sürede uygulanacak gastrik lavaj faydalı olur. H2-antagonistlerin uygulamasında yarar vardır.

SAKLAMA KOŞULLARI

25oC’nin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ ŞEKLİ: Her tablette 20 mg tenoksikam bulunan 10 ve 30 kapsüllük ambalajlarda. RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad.

No: 64-66 Üsküdar/İSTANBUL 0.216 4925708 0.216 3347888 RUHSAT TARİHİ VE NO: 19.07.1991 – 156/8 İMAL YERİ: KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.

Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/TEKİRDAĞ 0.282.7581112 Reçete ile satılır.