THILO-TEARS 10 GR JEL

ATC: S01XA20

BARKODU: 8699510440202

FİYATI: 11,9TL

ETKEN MADDE: Artificial Tears and other indifferent preparation

ÜRETİCİ: LIBA

Suni göz yaşı. Günde 4-8 kez.Kısıtlamalar Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Prospektüs Thilo-Tears Gel 10 g, Oftalmik Jel FORMÜLÜ 1 gr jel: Karbomer 974P… ..3.000 mg Sorbitol.. ….50. 000 mg Benzalkonyum klorür….0. 050 mg Sodyum hidroksit….. .PH 7.5 Enjeksiyonluk su… .K.M. 1.000 g FARMAKOLOJ Göz kapaklarının kırpma anlarının dışında korneayı kaplayan göz yaşı, korneayı her türlü atmosferik etkiden koruyan bir tabakadır.

Korneal ve konjunktival yüzeylerin atmosferle direkt teması bu tabakalarda desikasyona ve yüzeyel epitelde patolojik değişiklikler oluşturarak keratinizasyona neden olabilmektedir. Kuru göz sendromunda ortaya çıkan oküler irritasyon günümüzde yapay gözyaşı preparatlarıyla ortadan kaldırılmaktadır. Son zamanlarda yapay gözyaşı preparatlarının konjunktival yüzeyde daha uzun kalabilmesi amacıyla yağlı olmayan jel formülasyonlar geliştirilmiştir. Thilo-Tears Jel, kornea üzerinde koruyucu ve yağlayıcı bir film tabaka oluşturmakta, sulu yapay gözyaşlarına oranla yüksek viskozitesi nedeniyle doğal gözyaşıyla kolayca karışarak oküler yüzey üzerinde ışığa geçirgen bir ıslak film tabakası ile eksik gözyaşı miktarını tamamlamaktadır. Thilo Tears formülünde jel oluşturucu madde olarak Karbomer (poliakrilik asit) içermektedir.

Gözyaşının doğal pH sınırlar içinde optik parametreleri bozmayacak viskoziteye sahip olan karbomer, göz küresi üzerinde damlatıldıktan hemen sonra ince bir tabaka oluşturur. Thilo-Tears’ın formülündeki sorbitol ise izotonisiteyi sağlamak için kullanılmaktadır. END KASYONLARI Eksik veya yapıca bozuk gözyaşına bağlı olarak oküler yüzeyin nemlendirilişinin bozulduğu durumlarda; Kuru Göz Sendromu (keraritis sicca) veya keratokonjunktivitis sicca tedavisinde, eksoftalmi veya lagoftalmi gibi göz küresinin normal yerleşiminin değişerek dış etkenlere daha fazla maruz kaldığı durumlarda endikedir. KONTREND KASYONLARI çerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR

Lokal kullanıma uygun, sodyum hidroksit ile kimyasal etkileşim sonucu parçalanarak sulu bir faz oluşturan karbomer içeren bir preparat oluşu ve yüksek molekül ağırlığı ve sistemik emiliminin minimal düzeyde olması nedeniyle güvenle kullanılabilir.

Bilindiği kadarıyla önerilen şekilde kulanıldığında hamilelik ve laktasyon döneminde kullanıldığında fetus veya çocuğa risk oluşturmaksızın kullanılabilir. Araç ve makine kullanmaya etkisi: jelin göz yüzeyi üzerinde her tarafa aynı olacak şekilde dağılımına kadar görme geçici olarak bozulabilir. Gözde kontakt lens varlığında kullanılmamalıdır. YAN ETK LER/ADVERS ETK LER Jel’in damlatıldıktan sonra göz üzerinde düzenli yayılmasına dek geçen süre içinde bulanık görmeye neden olmaktadır. BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

LAÇ ETK LEŞ MLER ve D ĞER ETK LEŞ MLER Bildirilmemiştir. KULLANIM ŞEKL VE DOZU Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, her göze 4 saatte bir veya daha sık olarak bir damla damlatılır. Damlatma gözün iç kirişine yapılır. Damlatma sonrası göz kapakları 1-2 dakika kapalı tutulmalıdır. Damlatma işlemi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, baş iyice geriye atılarak yapılmalı, Thilo-Tears tüpü göz yüzeyine dik açıyla tutularak bir tek damlanın yer çekimi etkisiyle, tüpü sıkmadan, kendiliğinden damlaması sağlanmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAV S Bildirilmemiştir. TH LO-TEARS JEL KUTU VE TÜP ÜZER NDE BASILI SON KULLANMA TAR H NDEN SONRA UYGULANMAMALIDIR. TH LO-TEARS JEL, TÜPÜN AÇILIŞINDAN T BAREN 4 HAFTA Ç NDE KULLANILMALIDIR.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 °C’nin altında, oda sıcaklığında saklanır. T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI: 10 g Jel tüpte RUHSAT SAH B: Liba Laboratuarları A.

Ş. Otağ Tepe Cad. 5 Kavacık – Anadoluhisarı 81610 stanbul RUHSAT TAR H VE NO: 6.7.1992-91/53 MAL YER: Alcon Pharmaceuticals lisansı ile s.

A. ALCON COUVREUR n.V. Rijksweg 14, 2870 Puurs – Belçika REÇETE LE SATILIR. Prospektüs onay tarihi: 13.

04.2001