TELMITEK 80 MG 28 TABLET

ATC: C09CA07

BARKODU: 8699262010128

FİYATI: 18,24TL

ETKEN MADDE: Telmisartan – telmisartan

ÜRETİCİ: NOBEL ILAC PAZARLAMA

Anjiyotensin II antagonisti antihipertansif. Yetişkinde 20-80mg. Gebelik kategorisi; birinci trimestre C, ikinci ve üçüncü trimestre D. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, gebelik, laktasyon, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, safra tıkanıklığı. Etkileşim; antihipertansifler, digoksin, lityum.

YAN ETKİLERİ

uykusuzluk, artralji, anksiete, Depresyon, çarpıntı, döküntü.Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç. Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.