Telepati Nedir? Nasıl Kurulur?

Telepati, beş duyu organı kullanılmadan gerçekleştirilen bilgi aktarım şekline verilen addır. Telepati doğrudan beynin aracılığıyla gerçekleştirilir. Parapsikoloji çatısı altında incelenen paranormal bir yetenek olduğu iddia edilir. Ağırlıklı olarak insanlar arasındaki düşünce, duygu, hissiyat veya resimlerin aktarılmasına odaklanır. Kelime anlamı olarak, eski Yunanca’daki “uzak” anlamına gelen “tele” ve hissetme anlamına gelen “patheia” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Alıcı ve verici olarak en az iki kişi arasında uygulanabilen Telepati üzerine sürdürülen birçok araştırma var. Bu araştırmalar da genellikle, ne yolla gerçekleştiği hakkında çeşitli tezleri araştırmak üzere gerçekleştiriliyor.

Telepatinin birçok yöntem ve şekli var. Bunlardan ilki, duygu ve resimlerin iletimi. Bu yöntem insanlar arasında yaygın ve bunu geliştirmek için gün içerisindeki tüm tesadüfleri not etmek ve üzerinden geçmek gerekiyor. Elinize bir kalem kağıt almak ve karşılaştığınız ilginç durumları not etmek bu egzersizlerin ilk adımı. İkincisi ise, cümleler ve kelimelerdir. Bu telepati biçimi için, karmaşık ve fazlasıyla çalıştırma gerektiren biçimdir demek mümkün.

Telepati Nasıl Kurulur ?

Telepati

Telepati

Tarih boyunca telepati pek çok dönemde tekrar tekrar gündeme gelmiştir ve gelmeye de devam ediyor. Birçok insan tarafından araştırılmış ve üzerine çalışmalar yapılmış bir konudur. Bu çalışmalar da telepatinin gerçekte uygulanabileceğine ve üzerine çalışarak geliştirilebileceğine olan güvenin sağlamlaşmasını sağlamıştır.

Yeni başlayanlar için telepati kurmanın üç yöntemi var. 1) Olguları anlamak. 2) Kendi enerjinizi nasıl kullanabileceğinizi anlamak. 3) Düşünce kalıplarını ve süreçlerini analiz etmek.

Var oluşumuzun temelinde bir enerji var ve her birimiz bir enerji olgusu içerisinde yaşar ve bizi çevreleyen bu enerjiyi yaşamımızın pek çok alanında kullanırız. Herhangi bir şey üzerine düşündüğümüz zaman da bu enerji ile yayılan duygu ya da deneyimler alıcı tarafından hissedilebilir. Düşünce ve duygular, bizi çevreleyen bu enerjiyi şekillendirir. Şekillenen akış sayesinde de duygu ve düşünceler aktarılır. Alıcı, başkası tarafından iletilen enerjiler aracılığıyla, ortama yayılan düşünceleri ve duyguları okuduğunda telepati kurmuş olur.

Mesela bir telefon aramasını ele alalım. X kişi bizi aramadan önce, numaramızı çevirir ve ismimizi okur. Bu esnada da aslında bizi düşünmüş ve bu vesileyle bize enerji göndermiş olur. Biz de telepatik yönümüzün gücüne kıyasla, bu enerjiyi hissedebilir ve arayan kişinin kim olduğundan tutun da bizi ne amaçla aradığına kadar pek çok konuya dair bilgi sahibi olabiliriz.

Parapsikoloji ve Telepati İlişki Mi ?

İnsanların telepati yeteneğini test edip, geliştirmeye yönelik çeşitli deney yöntemleri bulunuyor. Bunlardan en çok kullanılan iki yöntem; Zener kartları ve Ganzfeld uyarımı.

Zener kartları daire, artı, dalga, kare ve beş uçlu yıldız sembollerini içeren 25 karttan oluşan bir deste. Deneklerden bu kartları bilmesi ve belirli başarı oranını geçmesi istenir, testler de bu kurgu üzerinden ilerler.

Ganzfeld uyarımı ise, Parapsikologların, dışı algılamayı harekete geçirmek üzere “duyumsal yoksunluk” sağlanmasını amaçladıkları bir dizi düzeneğe ve bunun yarattığı duruma verilen ad. Burdaki amaç, deneğin beş duyudan hiçbirini kullanamayacağı bir ortam yaratmak. Bu sayede, kişideki telepatik gücün artması beklenir.

Telepati Gerçekten Yapılabiliyor Mu ?

Parapsikologlar, telepati üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda belirli tespitler yapmışlar. Bunlardan ilki, telepatinin yer ve zamanla sınırlanamayacağı konusu. Yani telepatik iletişim kuran kişilerin belirli bir mekâna ve içinde bulundukları zamana bağımlı kalmaları gerekmiyor ve vericinin aktifliği, alıcının pasifliğini kapatıyor. İki taraftan birinin zayıflığı, diğerinin üstünlüğüyle dengeleniyor. Belki de en önemli saptama da birbirine hissi bağlarla bağlı olanlar üzerine. Yani, anne, çocuk ya da sevgililer arasındaki uygulamalar çok daha başarılı oluyor.