TAZOPER 4,5 GR IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICE

ATC: J01CR05

BARKODU: 8699541794305

FİYATI: 23,27TL

ETKEN MADDE: Piperacillin and enzyme inhibitor – piperasilin-ta

ÜRETİCİ: MUSTAFA NEVZAT

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik. Piperasilin semisentetik penisilin. Tazobaktam beta laktamaz inhibitörüdür. Yetişkin 6 saatte bir 3,375gr IV infüzyon (30 Dakika). Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; penisilin veya betalaktamaz inhibitörlerine allerji. Etkileşim; Aminoglycosides, Probenecid, Vancomycin, Heparin, Vecuronium, Methotrexate.

YAN ETKİLERİ

allerji (ürtiker-anaflaksi), enjeksiyon bölgesinde ağrı, eritem, tromboz, tromboflebit, baş ağrısı, nöromuskuler irritabilite, konfüzyon, halüsinasyon, Depresyon, tinnitus, tremor, Vertigo, konvülzyon, hipotansiyon, Aritmi, senkop, kardiak arrest, ağızda tad değişikliği, stomatit, bulantı, kusma, ishal, epigastrik ağrı, psödomembranöz kolit, melena, trombositopeni, nötropeni, hemolitik Anemi, hepatik kolestaz ve transient hepatit, lökore, vajinitis, interstisyel nefrit, Kısıtlamalar EHU Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.