TAZOCIN 4,50 G IV 1 FKAKON

ATC: J01CR05

BARKODU: 8699572790062

FİYATI: 23,27TL

ETKEN MADDE: Piperacillin and enzyme inhibitor – piperasilin-ta

ÜRETİCİ: PFIZER

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik. Piperasilin semisentetik penisilin. Tazobaktam beta laktamaz inhibitörüdür. Yetişkin 6 saatte bir 3,375gr IV infüzyon (30 Dakika). Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; penisilin veya betalaktamaz inhibitörlerine allerji. Etkileşim; Aminoglycosides, Probenecid, Vancomycin, Heparin, Vecuronium, Methotrexate.

YAN ETKİLERİ

allerji (ürtiker-anaflaksi), enjeksiyon bölgesinde ağrı, eritem, tromboz, tromboflebit, baş ağrısı, nöromuskuler irritabilite, konfüzyon, halüsinasyon, Depresyon, tinnitus, tremor, Vertigo, konvülzyon, hipotansiyon, Aritmi, senkop, kardiak arrest, ağızda tad değişikliği, stomatit, bulantı, kusma, ishal, epigastrik ağrı, psödomembranöz kolit, melena, trombositopeni, nötropeni, hemolitik Anemi, hepatik kolestaz ve transient hepatit, lökore, vajinitis, interstisyel nefrit, Kısıtlamalar EHU Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotiklerdir. Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur. Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

Prospektüs FORMÜL Piperasilin sodyum/Tazobaktam sodyum

ENDİKASYONLAR

Duyarlı Gram (+), Gram (-) aerobik ve anaerobik bakterilerin neden olduğu alt solunum yolu, idrar yolu, intraabdominal, cilt, jinekolojik, kemik ve eklem infeksiyonları ile bakteriyel septisemi ve polimikrobik infeksiyonların tedavisinde kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Amprik tedavide ve profilakside kullanılabilir. KONTR

ENDİKASYONLAR

Tazocin kullanımı penisilinler ve/veya sefalosporinler ya da ß-Laktamaz inhibitörlerinin herhangi birine karşı alerjik reaksiyonlarının olduğu bilinen hastalarda kontraendikedir. UYARI VE ÖNLEMLER Oluşabilecek alerjik reaksiyonlara ve özellikle anaflaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematolojik tablolar izlenmelidir.

Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. YAN ETKİLER/BEKLENMEYEN ETKİLER Kızarıklık, kaşıntı, diyare, bulantı, kusma, baş ağrısı, konstipasyon, dispepsi, uykusuzluk, ateş, karın ağrısı, anksiyete ve dispne gibi yan etkiler görülebilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Günlük doz infeksiyonun şiddetine ve bölgesine bağlı olarak erişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki çocuklarda her 6-8 saatte bir 4.5 g`dır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarı yapılmalıdır.

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Tazocin, yavaş intravenöz enjeksiyon (3-5 dakika) veya infüzyon (20-30 dakika) yoluyla verilebilir. İntravenöz Enjeksiyon: Her bir Tazocin 4.5 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerden birinin 20 mL`si ile sulandırılmalıdır. Sulandırma için seyrelticiler: Enjeksiyonluk su; Sodyum Klorür enjeksiyonu; Bakteriostatik enjeksiyonluk su.

İntravenöz İnfüzyon: Her bir Tazocin 4.5 g flakonu aşağıdaki seyrelticilerden birinin 20 mL`si ile sulandırılmalıdır. Sulandırılmış çözelti daha sonra aşağıda verilen intravenöz seyrelticilerden bir tanesi ile istenilen hacme ( ör; 50 mL. ila 150 mL) seyreltilebilir. İnfüzyon için seyrelticiler: % 0.

9 enjeksiyonluk sodyum klorür; enjeksiyonluk su**; % 5 dekstroz salin içerisinde % 6 dekstran** Herbir doz için önerilen maksimum enjeksiyonluk su hacmi 50 mL.`dir. İntravenöz infüzyon için steril transfer iğnesinin bir ucu, liyofilize tozun bulunduğu flakona, diğer ucu ise yukarıda belirtilen seyrelticilerden ( 50 – 150 ml ) herhangi birinin bulunduğu ambalaja takılarak dilue edilir ve berraklaşana kadar çalkalanır. Flakona takılı bulunan şişe askısı yardımı ile infüzyon şeklinde uygulanır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Tazocin 4.

5 g flakon ve 50 mL. enjeksiyonluk su şişe askısı ve steril transfer setini içeren ambalajlarda Reçete ile satılır.