Takıntı Nedir ? Takıntılardan Nasıl Kurtulunur ?

Takıntı hastalığı genellikle mantıksız ya da yanlış olduğunu bile bile bazı davranışları tekrar tekrar sergilemek anlamına geliyor ve pek çok kişide görülebiliyor. Takıntı durumlarına sayısız örnek bulunabilir ki bunlardan en bilineni ve yaygın olanlarından biri, evden çıkarken sayısız kere ocağı kontrol etmek ya da kapıyı kapatıp kapatmadığını düşünerek sürekli kontrol etmek olabilir. Aynı zamanda takıntılı insanlarda bir nesnenin eğri ya da düzgün olmayan duruşu da sinir bozucu bir hale gelebilir. Takıntılarımdan kurtulmak istiyorum diyenler mutlaka okusun.

Takıntı Hastalığı Nedir ?

Tıp dilinde obsesif-kompulsif bozukluk olarak adlandırılan takıntı hastalığı uzun süren bir tedaviye ihtiyaç duyulan bir durumdur. Takıntı hastaları genellikle yaptıkları şeyin mantıksızlığını bilirler ancak takıntı duyguları onları oldukça zorlar ve baskı altına alır. Toplumda yaygın olarak görülen takıntı hastalıklarının en bilinen örnekleri arasında simetri takıntısı ve cinsel takıntılar büyük rol oynuyorlar. Aynı zamanda dinsel takıntıları olan kişiler ve şüphe takıntıları olanlar da yüksek bir orana sahipler.

Obsesif–kompulsif bozukluk gösteren kişiler takıntılarını tekrarladıklarında içlerindeki sıkıntıyı da hafifletirler ve rahatlama hissederler. Pek çok kişide görülen yıkama ya da temizleme takıntısı da zaman zaman kişinin kendinde zarar verme durumuna ulaşabilir. Özellikle sürekli el yıkama takıntısı olan kişilerde cilt hastalıkları görülebilir. Temizlik dışında düzenleme takıntısı da sıklıkla görülmektedir. Bu davranışları sergilemedikleri zaman kötü bir şey olacağı endişesine kapılırlar ya da sevdikleri insanları kaybedecekleri gibi bir düşünceye kapılarak kötü hissetmeye başlarlar ve bu da takıntılarının daha güçlü hale gelmesine neden olur.

Takıntı Hastalığı Ne Zaman Başlar ?

Takıntı durumları genel olarak kişilerin ilk gençlik ya da erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar. Özellikle yirmili yaşlarda başlaması çok daha sık görülmektedir. Takıntı hastaları genellikle durumlarının ciddiyetini geç anladıkları için tedaviye de geç başlarlar. Hastalığın ortaya çıktığı zamanlardan genellikle on ya da on beş yıl sonra tedaviye başladıkları görülür.

Takıntı

Takıntı

Takıntı hastalığı uzmanlara göre bilinçdışı gelişen bir durumdur. Kişiler takıntıları sayesinde içlerindeki saldırganlık dürtüsü ile savaşmaya ya da onu yok etmeye çabalarlar. Takıntı yaptıkları davranış biçimleri bir savunma belirtisi olarak da ortaya çıkar. Takıntı hastalığı olan kişilerin birincil derecedeki yakınlarında da benzer durumlar görülmesi sık rastlanan bir durumdur. Bu nedenle yapılan araştırmalar hastalığın kalıtımsal bir yanı olduğunu da ortaya koymaktadır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda Serotonin maddesindeki düzensizlik de önemli bir rol oynamaktadır. Tedavi aşamasında bu yönde yönelimler de sergilenmektedir.

Takıntı hastalarında en sık görülen durumlara bakacak olursak, dokundukları yerlerden Mikrop kapma ve hasta olma endişesi nedeni ile sürekli ellerini yıkamak, kendisini yeterince temizlediklerinden emin olamadıklarından sürekli yıkanma ve banyo yapmak, cinsel ilişkilerden ölümcül bir hastalığa yakalanma endişesi, ayakkabılarını düzgün bir şekilde yan yana koymadıklarında sevdiklerinin başına bir şey gelmesinden endişe etmek, evden çıkarken sık sık ocağın altına bakmak ve kapıyı kontrol etmek gibi durumlar sayılabilir. Dini inançları ile ilgili endişe içine girdiklerinde başlarına kötü bir şey geleceğini düşünenler ya da çocuğuna kötü bir şey yapacağından endişe etmek de sık görülen durumlar arasındadır.

Takıntı Tedavisi Nasıl Olur ?

Takıntı hastalığı psikiyatrik bir hastalıktır ancak delilik olarak nitelemek yanlıştır. Bir davranış bozukluğu olduğu için mutlaka psikiyatrik bir tedaviye başlanılması gerekmektedir. Uzun süren terapilere kişinin takıntı durumuna göre ilaç tedavisi de eşlik edebilir. Hasta – hekim ilişkisi tedavi için çok önemlidir. İlaç tedavisinde 6 hafta civarında etkiler görülmeye başlar. Genellikle en az iki sene kullanılan ilaç tedavisi antidepresanlardan oluşmaktadır. Hastalığın kalıcı tedavisi için uzun süren psikoterapinin önemi çok büyüktür.

Psikoterapi uygulandığı zaman tedavi tekniği kişiyi korktuğu ve takıntılı olduğu nesne ve durumlarla yüzleştirmek ve tepkisini düzeltmek üzerine kurgulanır. Takıntılarıyla yüzleşmeyi öğrenen kişiler yavaş yavaş hislerini ve tepkilerini daha iyi kontrol etmeye başlar.

Takıntı için verilen antidepresanlar ise aşağıdaki gibidir

  • Clomipramine (Anafranil)
  • Fluvoxamine (Luvox CR)
  • Fluoxetine (Prozac)
  • Paroxetine (Paxil, Pexeva)
  • Sertraline (Zoloft)