SUPRAX 400 MG 10 FILM TABLET

ATC: J01DD08

BARKODU: 8699586090110

FİYATI: 26,08TL

ETKEN MADDE: Suprax 400 MG 10 FILM TABLET hekimler için kısa ür

ÜRETİCİ: ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik. Yetişkin 1 x 500mg. Çocuk 8mg/kg/gün. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Karbamazepinin kan seviyesini yükseltir. Warfarin ve antikoagulanların etkisini artırabilir.

YAN ETKİLERİ

Mide barsak bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker, anaflaksi, ALT-AST düzeylerinde artma, BUN kreatinin yükselmesi, böbrek yetmezliği, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, eozinofili, eklem ağrıları.Kısıtlamalar UH-P Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

PROSPEKTÜS FORMÜLÜ

Her film tablette 400 mg sefiksim.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Oral yoldan alındığında,enfeksiyonlarda sıklıkla rastlanan Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalara bakterisit etkili,uzun etki süreli, beta-laktamaz enzimlerine dirençli,geniş spektrumlu bir sefalosporindir. Oral yoldan alındığında kolaylıkla absorbe olur. Emilim oranı,besin alımıyla değişmez. Yaş,ilacın farmakokinetik özelliklerini önemli bir biçimde etkilemez. Mükerrer doz alımlarında, ilaç,serum ya da idrarda birikmez.

Absorbe edilen dozun ortalama % 50’si 24 saatte idrarla değişmeden dışarı atılır. Verilen dozun %10’u safra sıvısıyla atılır.Serum proteinlerine bağlanma oranı %65,sağlıklı kişilerde serumdaki yarılanma süresi ise 3-4 saattir. Sefiksim in vivo olarak metabolize edilmez.

ENDİKASYONLAR

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Farenjit, tonsilit,o rta kulak iltihabı.

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut pnömoni,akut ve kronik Bronşit İdrar yolu enfeksiyonları:Akut Sistit, sisto-üretrit, akut komplike olmamış piyelonefrit. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pygones,Escheirchia coli,Proteus mirabilis,Haemophlius influenzae (beta-laktamaz pozitif ve negatif),Branhamella catarrhalis (beta-laktamaz pozitif ve negatif) gibimikroorganizmaların sık yol açtığı enfeksiyonlarda Suprax’ın klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Suprax beta-laktamaz enzimlerine karşı ileri derecede stabildir.

KONTRENDİKASYONLARI

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR

Özellikle penisilin başta olmak üzere başka ilaçlara duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Zorunlu olmadıkça hamile ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda gereken önlemler ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Kullanım sırasında kolondaki normal bakteri florası değişerek Clostridium gelişimi görülebilir. Ağır diyare hali görülürse ilacın alımına son verilmelidir.

YAN ETKİLERİ

Genel olarak iyi tolere edilen bir preparattır.

Mide barsak bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri, kaşıntı, eklem ağrıları görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Bugüne kadar diğer ilaçlar arasında belirgin bir etkileşme bildirilmemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Günde 400 mg tek doz ya da iki eşit dozda uygulanabilir. Komplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında günde bir defa 200 mg yeterlidir. Çocuklarda: Günde 8 mg/kg bu doz, bir veya 12 saat arayla iki eşit doza bölünerek verilebilir.

6 aylıktan küçük çocuklarda sefiksimin güvenirlilik ve etkinliği saptanmamıştır. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda kullanılabilir ancak doz ayarlaması gerekmektedir. DOZ AŞIMI: Suprax’ın aşırı doz alımıyla ilgili bilgi yoktur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve amblajında saklayınız

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her tablette 400 mg sefiksim içeren 5 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat sahibi ve üretim yeri Fujisawa Pharmaceutical Co.Ltd.,Japonya lisansı ile Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz Ruhsat Tarihi ve No: Suprax 400 Tablet: 23.

11.90 – 153/87, Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.