Sporun ruh sağlığına etkisi var mı?

Spor bedene olduğu kadar zihne de yararlı. 1900’lü yılların başından beri sporun bu etkisi üzerine yürütülen pek çok çalışma var. Çoğu bize aynı şeyi söylüyor: Spor yapmak bireyi ruhsal olarak rahatlatıyor. Yaşama bakış açısını olumlu etkiliyor. Özellikle anksiyete ve Depresyon tedavisine katkısı büyük. Ruh durumunu olumlu etkilemesinin yanında bireye özgüven kazandırıyor; uyku kalitesini de arttırıyor.

Egzersiz ve anksiyete

Araştırmacılar ruhsal yapı ve egzersiz arasındaki ilişkiyi değerlendirdikçe önemli sonuçlarla karşılaşmışlar. Buna göre egzersiz özellikle anksiyeteyle mücadelede büyük öneme sahip. Yetişkin popülasyonun %7.3’lük bölümünü etkileyen anksiyete sistemli tedaviye ihtiyaç duyan bir sorun. Yürütülen çalışmaların %83’ünde bireylerin azalan kaygı düzeylerinde egzersizin etkisine ilişkin kesin bulgu yok. Ancak %19’luk diğer kısımda egzersizin anksiyeteyi azalttığına dair bulgular gözlemlenmiş. Araştırmadaki sayısal veriler eşit değil ama, egzersiz ve anksiyete arasında ilişki kurulabileceğini söylemek mümkün.

Benzer araştırmalar depresyon üzerinde de yapıldı. Araştırma sonuçları bize depresyon ve egzersiz arasında ilişki olduğunu söylüyor. Egzersiz depresyonu azaltıyor, depresyonun çökkünlük – fiziksel aktivitelere karşı ilgisizlik içeren semptomlarını düzeltiyor. Hatta bazı terapi yöntemlerinde depresyon hastalarında ilk olarak fiziksel aktiviteye dayalı bir tedavi planı oluşturuluyor. Bu tedavide egzersiz, tedavinin ilk haftasında antidepresanlara benzer etki yaratıyor. 9 haftalık egzersiz planı tedavide uygulanırsa, hastalarda olumlu sonuçlara ulaşılıyor.

Egzersiz aslında anksiyete ve depresyon üzerine doğrudan bir etki yaratmıyor. Dolaylı yoldan kişinin özsaygısını arttırarak, duygulanım ve uyku düzenini iyileştirerek etki yaratıyor.

Egzersiz tüm ruhsal hastalıklarda etkili mi?

Evet. Spor ve egzersiz sistemleri ruhsal sağlığı iyileştirmede etkili. Ancak özellikle tedavi planına katıldığı bazı rahatsızlıklar var. Depresyon ve anksiyete buna örnek. Alkol ve madde bağımlılığı da öyle. Alkol bağımlılığında egzersiz fiziksel gücü ve işlevselliği arttırıyor, bireyin kendine güven duymasını sağlıyor. Egzersiz zihinsel süreçleri rahatlatarak bağımlılıktan kurtulmayı kolaylaştırıyor. Beynin aktivasyonunu arttırdığı için daha dinç zihin de cabası. Egzersiz bu yönden değerlendirilse  demans ve Alzheimer hastalıklarına yakalanma riskini de azaltabilir.

Egzersiz hem bedene hem de ruha iyi geliyor. Beden ve ruh arasında doğuştan var olan koordineli ilişki, egzersizin kişiyi olumlu etkilemesini sağlıyor. Bedeniniz aktifse ruhunuz da aktif oluyor. Buna paralel olarak, bedeninizin sağlıklı olması ruhunuzu da etkiliyor.

Egzersiz uzun saatlerinizi spora ayırmak anlamına gelmiyor. Gün içinde yapılan kısa süreli yürüyüşler, esneme hareketleri bile yeterli. Depresyon ve anksiyete bozukluklarında, beyin aktivasyonunuzu sağlam tutmanız için haftada 3 kez 30 dakikalık egzersizler öneriliyor. Ruh sağlığı çalışanları, doktorlar ve egzersiz uzmanları bu konuda hemfikir.

Öyleyse durmayın! Egzersiz ve sporu hayatınızın bir parçası haline getirin.