SOLUFER ŞURUP 150 ML

ATC: B03AB05

BARKODU: 8699828570127

FİYATI: 9,91TL

ETKEN MADDE: ferric hydroxide – demir III hidroksit

ÜRETİCİ: KOCAK FARMA

Demir eksiklliğinde. Yetişkinde 150-200 mg/gün, Çocukta 3-6 mg/kg/gün elementer demir, aç olarak, 2-3 dozda.

YAN ETKİLERİ

dispepsi, konstipasyon, diyare, koyu renk gaita.Prospektüs Solufer Şurup BİLEŞİM: 5 ml (1 ölçek) şurup: 50 mg elementel demire eşdeğer demir (III) hidroksit polimaltoz kompleksi içerir. Tatlandırıcı olarak sakkaroz, sorbitol ve krem esansı, koruyucu olarak sodyum metil paraben ve sodyum propil paraben içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik bilgiler: Demir vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati işlevlere sahiptir.

İyonik demir enerji transferinde rol oynayan enzimlerin (sitokrom oksidaz, ksantin oksidaz, süksinik dehidrojenaz gibi) bir komponentidir. Demir ayrıca oksijen transferinde ve kullanımında gerekli olan organik bileşiklerin (hemoglobin, miyoglobin gibi) yapısında mevcuttur. Demir Eksikliği durumunda bu hayati işlevlerin eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. SOLUFER şurup uygulanması demir eksikliğinin neden olduğu anemilerde kan yapımındaki azalmayı ve sonuçta oluşan etkileri ortadan kaldırmaktadır. Demir için önerilen günlük alım miktarları (RDA): 0-6 ay 6 mg 6-12 ay 10 mg 1-3 yaş 10 mg 4-6 yaş 10 mg 7-10 yaş 10 mg 11 yaş üzeri 12-15 mg Hamileler 30 mg Emziren anneler 15 mg Demir için maksimum günlük doz 65 mg dır ve 100 mg ve üzeri dozlarda toksisite görülebilir.

Farmakokinetik bilgiler: Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi molekülünde, demir III hidroksit çekirdekleri yüzeysel olarak nonkovalent bağlanmış polimaltoz molekülleri ile sarılmıştır. Bu şekilde fizyolojik ortamda iyonik demir salınmaz ve aktif şekilde absorbe olması sağlanır. Demir barsaklardan duodenum ve proksimal jejunumdan emilir. Barsaklardan demirin absorbsiyonu kişiden kişiye ve demir eksikliği ve ihtiyacı miktarına bağlı olarak değişmektedir. Normal yetişkin bir insanın günlük demir ihtiyacı 0,5-1 mg dır.

Bu oran menstrüasyon sırasında kadınlarda günlük 1-2 mg’a kadar yükselmektedir. Demirin normal yetişkinlerdeki dağılımı: toplam vücut demirinin % 70 i kırmızı kan hücreleri içinde hemoglobin şeklinde, % 10-20’si ferritin ve hemosiderin halinde depolanmış olarak, % 10 kadarı da myoglobin içinde bulunur. % 1 den daha az bir kısmı eser miktarlarda sitokromlar ve diğer demir içeren enzimlerde bulunur. Demirin emilmeyen kısmı dışkı ile atılır.

ENDİKASYONLAR

Demir eksikliğine bağlı anemilerin tedavisi ve proflaksisi, hamilelik, emzirme ve çocukluk dönemlerindeki demir desteği tedavilerinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik Anemi) ve talasemi, demir eksikliğinin neden olmadığı anemi (hemolitik anemi) durumları, düzenli olarak devamlı kan transfüzyonları yapılan hastalarda kullanılmamalıdır. HIV infeksiyonlu hastalarda demir eksikliğine bağlı anemisi klinik olarak belgelenmemiş hastalarda günlük demir desteği tedavisi yapılmamalıdır.

UYARILAR

Mide ve barsak ülseri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınması tavsiye edilmektedir. Oral yoldan demir uygulanması ile dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve bir önlem gerektirmez.

Dışkı renginin koyulaşması dışkıda gizli kan aranması durumunda yanılgıya neden olmaz. Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebelik kategorisi B Demir (III) polimaltoz kompleksi ile yapılan hayvan çalışmalarında ilk üç ayda fetus üzerine olumsuz bir etki gözlenmemiştir ancak insanlarda yapılmış bir çalışma yoktur. Yapılan çalışmalarda ilk üç aydan sonra kullanımında bebek üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirilmektedir. Bu nedenlerle gebelik süresince dikkatli kullanılması önerilmektedir. Demir anne sütüne geçer.

Bu nedenle emzirme süresince bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

YAN ETKİLERİ

Demir III hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir non iyonik olduğundan diğer oral iyonik demir tuzu içeren ilaçlardan çok daha hafif ve nadir olarak gastro intestinal yan etkiler (gastrointestinal irritasyon, bulantı, ishal, Kabızlık gibi) görülebilir. Demir III hidroksit polimaltoz, iki değerlikli iyonize demir tuzu içeren ilaçlarla oluşan diş boyanması ve ağızda metalik tad oluşması gibi istenmiyen yan etkilere neden olmaz. BEKLENMİYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: Demir III hidroksit polimaltoz kompleksindeki demir III iyonu kompleks bir iyon olduğundan besinler ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklinler, antasitler) iyonik etkileşme görülmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Genel doz: Çocuklar için günde 1-2 defa (50-100 mg) 1 ölçek (5 ml), yetişkinler için günde 2-3 defa (100-150 mg) 1 ölçek (5 m) dir. Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna ve kan değerlerinin normalleşmesine bağlıdır. Klinik demir eksikliği tedavilerinde genellikle 3-5 aylık bir tedavi yeterli olmaktadır. Potansiyel demir eksikliği tedavilerinde ise 1-2 aylık tedavi yeterli olmaktadır. Normal kan değerleri elde edildikten sonra vücuttaki demir depolarının dolması için 2-3 ay süre ile günde 1-2 ölçek (50-100 mg) içilmesi gerekebilir.

Hamilelikte kullanımda folik asit ile birlikte alınması tavsiye edilmektedir. SOLUFER şurup yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra içilmelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

VE TEDAVİSİ

Doz aşımı halinde desferroksamin veya kalsiyum disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir. Desferroksamin teratojenik etkiye sahiptir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25 C nin altındaki oda ısısında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE MİKTARI: 150 ml’lik 1 adet şişe ve ölçü kaşığı (5 ml) içeren ambalajlar. RUHSAT SAHİBİ: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66 Üsküdar/İSTANBUL RUHSAT TARİH VE NO: 28.

12.2005 – 207/11 İMAL YERİ: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy/TEKİRDAĞ Reçete ile satılır.