Sodyum agresifliğe yol açar mı?

Sodyum, vücudunuzda elektrik yüklü bir parçacık yani elektrot görevi gören ve oldukça önemli olan bir mineraldir. Birincil fonksiyonu, potasyumla birlikte hücreler arası sıvıları dengelemeye yardımcı olmak ve kan basıncı ve kan oranını düzenlemektir. Yüksek miktarda sodyum alımı, yüksek kan basıncı ve kalp hastalıkları riskini arttırır. Sodyum eksikliği, elektrolit dengesizliğine sebep olur bu da kas spazmları ve yorgunluğa yol açar. Sodyum tüketimi agresiflikle direk olarak bağlantılı değildir fakat aşırı ya da yetersiz miktarda sodyumun yol açtığı sağlık sorunları, bir yan etki olarak agresifliğe yol açabilir. 

Temel Öğeler

Agresiflik, uç davranış biçimleri arasında yer alan ve yoğun kızgınlık hissini takiben şiddet içeren bir davranış çeşididir. Agresifliğin hafif gösterileri arasında çabuk öfkelenme, dürtüsellik ve uzlaşmazlık yer alır. Nörolojik rahatsızlıklar ve beslenme yetersizlikleri agresifliğe sebep olan faktörler arasında yer alır. Hipertansiyon, yani yüksek kan basıncı, ile ilişkili agresiflik genellikle tıbbi müdahele ya da beslenme şeklinin değiştirilmesi yoluyla tedavi edilir.

Yüksek Sodyum Alımı

Yetişkinler için tavsiye edilen günlük sodyum miktarı 1500 miligramdır ve fiziksel sağlığın korunması açısından bu miktar 2300 miligramı geçmemelidir. Fakat, sıradan insanlar genellikle günde 3400 miligram civarında sodyum alımı gerçekleştirerek bu rakamın üzerine çıkar. Sodyumun uzun süre boyunca yüksek miktarlarda tüketilmesi yüksek kan basıncı, çabuk öfkelenme ve zaman zaman baş dönmesi, yorgunluk ve agresiflik gibi sorunlara yol açmaktadır.

Sodyum Eksikliği

Sodyum eksikliği, yani yetersiz sodyum alımı, fiziksel sağlık ve davranış biçimini etkiler. Sodyum eksikliği, özellikle atletlerde ve sıvı kaybına yol açan diüretik ilaçlar kullanan insanlarda susuzluğa yol açar. Hiponatremi, vücuttaki çok düşük sodyum seviyesine verilen tıbbi isim, akut ya da kronik olarak ikiye ayrılır. Kronik hiponatreminin yol açtığı sorunlar arasında yorgunluk ve kas felçleri yer alır. Daha ciddi vakalardaysa  nöbetler, koma ve beyinde hasar dahi görülebilir. Sodyum eksikliği agresifliğe yol açmaz fakat çabuk öfkelenmeye ve huysuzluğa sebep olabilmektedir.   

Tavsiyeler

Sodyumun kendisi agresifliğe yol açmaz. Fiziksel sağlığınız üzerinde etkisi olan besin yetersizliklerinin davranış sağlığını da etkileyebildiği bilinmektedir. Sodyum miktarı düşürülmüş dengeli bir beslenme planı, nörolojik rahatsızlıklara yol açan ve damar ve kalp sağlığına olumsuz etki eden yüksek kan basıncını ve ilgili kalp-damar rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Eğer bilinmeyen bir sebeple agresiflik gösteriyorsanız tanı, teşhis ve tedavi için doktorunuza başvurmalısınız.