Sırt Çantaları Sırt Ağrılarına Neden Oluyor

Okula giden çocukların sırt çantalarında taşıdığı kitap kalem defter gibi kırtasiye malzemelerinin ağırlığı, yetişkin insanları bile zorlayabilecek boyuttadır. Bu tür çantaları taşımak durumunda kalan öğrenci, bunca yükü sırtında okula kadar taşıdıktan sonra derste başarı sergilemesini beklemek ne derece doğru olur bilinmez. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, günümüzde her 5 okullu çocuğun birisi sırt ağrısı sorunu yaşamaktadır. 8-10 ve 12-14 yaş arasındaki çocuklarda bu tür sorunlar daha fazla dile gelmekte ve sırt ağrısı çeken öğrencilerin çoğunluğunu kızlar oluşturmaktadır. Bunda kız öğrencilerin daha hassas ve narin bir fizyolojiye sahip olmaları gösterilmektedir.

Ağır sırt çantası taşımak kas, eklem ve ligaman gibi vücut yapılarında zorlanmalara yol açar, aynı zamanda belde kas gerginliği ve buna bağlı olarak gelişen duruş bozuklukları meydana gelebilir.  Duruş bozuklukları ileri dönemlerde kronik bel ağrılarına sebep olabilmektedir.

Okulun talep ettiği kitap ve defterleri taşımak için çocuğun sırt çantası tercih etmesi, elbette elleri ile taşımasından daha sağlıklıdır. Ancak tam gelişme çağındaki çocuk bu hali ile ağır beden işçilerinden farklı sayılmaz. Günümüzde bazı okullarda bu yönde başarılı çalışmalar başlamış ve çocuklara tablet dağıtılarak, küçük bedenleri kitap yükünden kurtarmak amaçlanmıştır. Ancak bu uygulama pilot bölge denilen birkaç okul ile sınırlıdır. Bu durumda çocukların bel ve sırt sağlığını korumak için ailelere önemli görev düşmektedir. Kendisi bu konuda bilinçlenen aile, çocuğuna da aynı şekilde sağlık bilincini aşılaması önemli bir konudur.

Çocuklarda Sırt Çantası Taşımanın İncelikleri

Sırt çantası

Sırt çantası ile okul gereçlerini taşıyan çocuklara bu yönde sağlık eğitimi verilirse, gelecek nesillerin ortopedik açıdan daha sağlıklı olması gerçekleşebilir. Bu yüzden gerek okul bünyesinde gerekse aile içinde çocuk uyarılmalı ve sırt çantası taşımanın incelikleri öğretilmelidir. Bu inceliklerde birincisi çocuk eğer uzun süre ayakta bekleyecekse çantasını yere indirmeli ve uzun süreli çanta taşımaktan kaçınmalıdır. Ayrıca okula servis ile gidiyorsa servise binince yine çantasını çıkartmalı ve çanta sırtında iken oturur pozisyonda durmamalıdır. 

Sırt çantası kullanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken diğer bir konu ise, ortopedik çantaların tercih edilmesidir. Günün modasından ziyade sırt sağlığı için uygun olan çanta tercih edilmeli ve alınan çanta sırta takılırken iki koluna geçirilerek yükün eşit oranda dağılması sağlanmalıdır. Ayrıca bel kemeri de sabitlenerek çantanın savrulması önlenmelidir.

Sırt çantası kullanma ihtiyacı doğduğu zaman sırt çantası yerine çekçekli çantalar tercih edilmeli ve böylece yük taşıma olayı sona erdirilmelidir.  Bunların yanı sıra aileler bu konuda çocuklarını gözetim altında tutmalı ve çantalarında lüzumsuz ağırlıklar taşımamaları yönünde uyarmalıdırlar. Özellikle 7 -10 yaş arası çocuklar genellikle aileler tarafından okula götürülüp getirildiği için, mümkün olduğunda çocuğun çantasını taşımasında yardımcı olmalıdırlar.

Okul çağındaki çocukların bilgi ile yüklenmeleri önemlidir ancak bu konuda mecazi olduğu kadar gerçek anlamda da yüklendikleri açıktır. Aileler ve okul yönetimleri bu konuya ne kadar hassasiyet gösteriyor olsalar da bu yeterli olmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu konudaki yetkili mercilere de önemli görevler düşmektedir.  Bu konudaki çalışmalar hız kazanmalı ve öğrencilere gerek akıllı tahta uygulaması gerekse tablet uygulaması ivedilik ile hayata geçirilmelidir. Böylece çocuklara bilgiyi gerçek anlamda değil, mecazi anlamda yüklenmelerinin yolları açılabilir ve geleceğe hem eğitimli hem de sırt ve bel sağlığını korumuş nesiller yetiştirebiliriz.