Siberian Ginseng ve depresyon

Ginsengin 4 türü mevcuttur: Çin, Kore, Amerikan ve Siberian. Siberian çeşidi, gerçekten ginseng değildir, fakat doğulu türlerin uzaktan bir akrabasıdır. Tüm ginsengler genellikle tıbbi alanda, enerjiyi arttırmaya çalışmakta ve Depresyon üzerinde olumlu etkilere sahip olarak canlılığı arttırmakta kullanılmaktadırlar. Siberian ginsengi gerçek ginsengden daha hafif kabul edilir ve önemli yan etkilere neden olup olmadığı bilinmemektedir. Genel tıp alanındaki topluluklar, ginsenglerin hiçbirinin depresyon için bir tedavi olduğunu düşünmemektedirler. Siberian ginsengi almadan önce, ilk olarak hekiminize danışmanız önerilir.

Kısa Tarihçesi

Siberian ginsengi ya da Eleutherococcus senticosus, Rusya, Çin, Kore ve Japonya’ya özgü yaprak döken bir çalıdır. Rusya’da, ayrıca yabani biber, Rus kökü ve şeytan çalısı olarak adlandırılır. Siberian ginsengi, ya da dikenli ginseng, yüzyıllar boyunca Rus halk tıbbı ve geleneksel Çin tıbbında kullanılmaktadır. Ne olursa olsun, Rus botanikçi Carl Maximovich’in onu 1854’te “keşfettiğini” iddia etmesine rağmen, Rus bilim adamları, doğulu ginsenglerin benzer özelliklerine sahip olan tıbbi bir bitki olarak, ona daha sonra kucak açtı, fakat bu zamanda, fiyatı çok daha ucuzdu. 1950’lerde, Sovyet doktorlar bağışıklığı güçlendirmek ve cinsel ve atletik performansı arttırmak için kullanıyorlardı ve Amerikan doktorlar hemen sonra bunu Siberian ginsengi olarak nitelendirdi.

Siberian Ginsenginin Farmakolojisi

Siberian ginsengi, “İnsan Beslenmesi Biyokimyası”nda bahsedildiği gibi, eleutherosid, fenilpropanoidler, lignanlar, kumarinler, polisakkaritler, triterpenoid saponinler ve glikanlar içeren odunsu köklerden oluşmuştur. Kısaca, adaptojenler anti-Stres bileşiklerdir. Eleutherosidler ve fenolpropanoidlerin her ikisi de, depresyon gibi aşırı ruh hali değişikliklerini dengelemeyi sağlayan, beyin kimyasını etkilemektedirler.

Siberian Ginsengi ve Depresyon

Eski Sovyetler Birliği dışındaki, ender küçük araştırmalara rağmen, Batılı doktorlar, Siberian ginsenginin insanlarda depresyonu nasıl azaltabildiğinin teorisini kurmuşlardır. Depresyonun, beynin gönderdiği ve aldığı sinyalleri bozulan, nörotransmitter adı verilen beyin kimyasallarında bir dengesizliğe neden olduğu düşünülmektedir. MAO adı verilen bir madde, depresyon için verilen çoğu ilacın MAO’nun işlevlerine karşı çalışmasının nedeni olan, Serotonin gibi “iyi his” nörotransmitterlerini işlevsiz hale getirmeye yarar. “Yeni Şifalı Otlar”’da belirtildiği gibi, Siberian ginsengi, ruh halindeki aşırı dalgalanmaları ılımlı hale getirmede ve beyin içindeki serotonin, dopamin, norepinefrin ve epinefrin düzeylerini dengeli hale getirmede, MAO’nun fonksiyonlarını dengeleyebilmektedir. 

Bulgular ve Tavsiyeler

Laboratuar hayvanları kullanılan çalışmalarda, “Çin Bitkisel Tıbbı”na göre, Siberian ginsengi, MAO inhibisyonu ya da dengeleme özelliği göstermiştir, ancak kaliteli insan araştırmaları yetersizdir. Siberian ginsenginin insanlar üzerindeki etkisi, özellikle 1960’larda, Rusya’da ciddi bir şekilde çalışılmıştır, fakat Batılı bilim adamlarına göre metot, kabul edilebilir bulunmamıştır. Bir Rus sağlığı araştırmacısı, uzun yıllar boyunca binlerce kadın ve erkeğin ruh hali ve depresyon üzerinde Siberian ginsenginin etkilerini incelemiş ve zamanın sık kullanılan ilaçlarının ve doğu ginsengini eşit olduğu sonucuna varmıştır, fakat “Tıbbi Herbalizm” de belirtildiği üzere, Batılı araştırmacılar tarafından, sonuçları çift-kör plasebo kontrollü deneylerde asla doğrulanmamıştır. Elbette, depresyonla mücadeleye yardımcı olmak için, bazen botanikçilerin günde 3 defa bir Siberian ginsenginin standardize edilmiş özütünden 400 mg önermesine rağmen, daha fazla araştırmanın yürütülmesi gerekmektedir.