Seks bağımlılığı tedavi edilir mi?

Cinsel davranışların ve düşüncelerin hayatın genelini etkileyecek düzeyde olmasına seks bağımlılığı diyoruz. Bağımlılık her neye olursa olsun tehlikeli. Seks bağımlılığı da farklı değil. Çoğu bağımlılıktan farklı olarak tutuklanmaya, hatta çevresindeki kişilere zarar vermeye bile neden oluyor. Bu nedenle tedavi edilmesi şart.

Seks bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Seks bağımlılığı tedavisi pek çok koldan ilerler. Psikoterapi, ilaç ve destek grupları olarak 3 gruba ayrılır. Tüm grupların ortak hedefi cinsel istek ve düşünceleri kontrol altında tutmak. Seks bağımlılığı tedavisi kolay değil. İrade sürekli sınav halinde. Dolayısıyla yorucu. Bunun için ilk dönemlerde yatarak tedavi tercih edilebiliyor. Tedavi ister yatarak olsun ister ayakta (hastaneye yatmadan yapılan tedaviler için bu terim kullanılır) ilk dönemler ağır seyrediyor. Şimdi psikoterapi aşamasına ayrıntılı bakalım:

Psikoterapi: Psikoterapi, psikolojik ve duygusal rahatsızlıkları konuşarak tedavi etme yöntemlerinin genel adı. Kendi içinde kollara ayrılıyor. Seks bağımlılığı tedavisi gören kişiler bu kollardan bir ya da birkaçından yararlanıyor.

Psikodinamik psikoterapi: Psikoterapist ile hastanın arasında uzun süreli ilişki gerektiren terapi türü. Psikodinamik psikoterapide seansta konuşulacak konuları hasta belirler. Serbest çağrışım modeli olarak da anılır. Hasta seansta bilinçsiz bir şekilde konudan konuya geçer. Psikoterapist seçilen konuları ve geçişleri inceleyerek sorun ve sorunun kaynağı hakkında bilgi toplar.

Bilişsel ve davranışçı terapi: Psikoterapist ve hastanın çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için çeşitli duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiler üzerinde konuşmasıyla gerçekleşir. Bu terapi yönteminde sağlıksız düşünce, inanış ve davranışsal bozukluklar belirlenir; sağlıklı düşünce, inanış ve davranışlarla değiştirilir.

Grup terapisi: Grup terapisinde ortak bir konu çerçevesinde bir araya gelen kişiler belirlenen konu hakkında konuşurlar. Bu sırada grubu yöneten psikoterapist çeşitli tekniklerle kişilere yön verir.

Aile fertleri destek grubu:  Seks bağımlılığı sadece hastayı değil çevresini de zor durumda bırakabilir. Hasta yakınlarının destek görmesi, özellikle öfke denetimine yönelik eğitim alması önemli.

Seks bağımlılığında kullanılan ilaçlar

Antidepresanlar:  Seks bağımlığı tedavisinde seçici Serotonin geri alım inhibitörü grubundan antidepresanlar yaygın kullanılıyor. Bu antidepresanların çoğu fluoksetin, paroksetin ve sertralin içeriyor.

Ruh hali dengeleyiciler: Bazı ilaçlar beynin kimyasal salgılama emri veren bölgelerini etkileyerek ruh halindeki dengesizlikleri düzenler. Bu nedenle çoğu psikolojik sorunda ruh hali dengeleyici ilaçlar kullanılır. Seks bağımlılığında da aynı mantık var. Kullanılan ilaçlar sürekli olarak seks düşüncesine neden olan beyin sinyallerini etkiler; kişinin ruh halini, dolayısıyla düşüncelerini cinsellikten uzaklaştırır.

Naltrekson: Özellikle Alkolizm ve bazı bağımlılıklar üzerinde etkili. Seks bağımlılığında da kullanılıyor. Beynin zevk merkezini kontrol altına alarak kişinin cinsel düşünce ve davranışlardan eskisi kadar zevk alamamasını sağlıyor.

Antiandrojenler: Seks hormonlarının (testosteron, österojen vb.) erkekler üzerindeki etkisini azaltan ilaç türü. Özellikle pedofili vakalarında kullanılır. Cinsel dürtü azaltır.

Destek grupları

Çoğu kişi bağımlılığını reddediyor. Vakaların çoğu bağımlı olduklarını ancak önemli bir olayın ardından kabul ediyor. Travmatik bir olay ardından destek görmesi gereken bağımlılar destek gruplarına dahil olabilir. Destek gruplarının seks bağımlılığıyla, bu bağımlılığın getirdiği sonuçlarla baş etmede önemi büyük.

Seks bağımlısı olan kişiler için olan destek gruplarında 12 adımlık iyileşme programları uygulanıyor. Bu program hastalığın kabulüyle başlıyor ve adım adım normal yaşama dönmeyi sağlıyor.