SEFAZOL IM 250 MG 1 FLAKON

ATC: J01DB04

BARKODU: 8699541270922

FİYATI: 3,89TL

ETKEN MADDE: Cefazolin – sefazolin sodyum

ÜRETİCİ: MUSTAFA NEVZAT

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik. Yetişkin 6-8 saatte bir 250-1500mg. Çocuk 25-50mg/kg/gün 3 veya 4 eşit doza bölünerek. Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Probenesid.

YAN ETKİLERİ

diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık ve psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, ALT, AST, BUN ve alkalen fosfataz düzeyinde geçici yükselmeler, flebit, genital ve anal kaşıntı, genital monoliyaz, Vajinit.Prospektüs Bileşimi Her flakon, 250-500 mg-1 g sefazoline eşdeğer sefazolin sodyum içerir.

ÖZELLİKLERİ

Geniş spektrumlu birinci jenerasyon, enjektabl bir sefalosporindir. * Bakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.

* Kısa sürede çok yüksek kan düzeyleri oluşturur ve 12 saat etkili yoğunlukta kalır. * Doku ve vücut sıvılarına etkili konsantrasyonlarda dağılır. * Penisilinlere dirençli Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Klebsiella suşlarına etkilidir. * İdrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunur ve aktif olarak itrah edilir. * Kanıtlanmış bir toksisitesi yoktur.

Spektrumu Gram-pozitif bakteriler: * Staphylococcus aureus (ß-laktamaz üreten suşlar dahil) * Staphylococcus epidermidis * ß-hemolytic streptococcus * Streptococcus feacalis * Streptococcus pneumoniae * Corynebacterium diphtheriae * Clostridium tetani * Clostridium perfingens Gram-negatif bakteriler: * Haemophilus influenzae * Escherichia coli * Salmonella * Shigella * Proteus mirabilis * Klebsiella türleri * Enterobacter aerogenes * Neisseria meningitidis * Neisseria gonorrhoeae Endikasyonları Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, * Kulak burun boğaz infeksiyonları * Alt solunum yolları infeksiyonları * Genitoüriner sistem infeksiyonları * Gastrointestinal sistem infeksiyonları * Deri ve yumuşak doku infeksiyonları * Kemik ve eklem infeksiyonları * Bakteriyel endokardit * Septisemi * Cerrahi profilaksi * Diğer infeksiyonlar Kontrendikasyonları Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. İM formunda eritici içinde bulunan lidokain, amid tipi maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Uyarı ve Önlemler Penisiline karşı aşırı duyarlı olgularda, çapraz alerjik reaksiyonlar düşünülerek Sefazol dikkatle kullanılmalıdır. Pseudomembranöz kolit belirtilerinin görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Uzun süreli tedavilerde süperinfeksiyon riski göz önünde tutulmalıdır.

Hamilelerde, yeni doğanlarda ve 1 aylıktan küçük çocuklarda kullanım emniyeti henüz kanıtlanmamıştır. Yan Etkileri İlaç ateşi, deri döküntüleri, vulvar pruritus ve eozinofili, nötropeni, lökopeni, trombositopeni, pozitif direkt ve indirekt Coombs testi; renal ve hepatik yetmezlik görülmeksizin alkali fosfataz, SGOT, SGPT ve BUN değerlerinde geçici artışlar; bulantı, kusma, diyare, anoreksi ve oral kandidiasis, genital ve anal kaşıntı, genital moniliasis, vajinit; İM uygulamadan sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı (bu durum lidokainli form ile giderilebilir), seyrek olarak endurasyon ve flebit görülebilir. İlaç Etkileşmeleri Probenesid, sefalosporinler ile birlikte kullanıldığında, bu ilaçların renal tübüler sekresyonunu azaltabilir. Bu etkileşme, sefalosporinlerin kan düzeylerinde artış ile sonuçlanabilir. Kullanım Şekli ve Dozu * Erişkinler: Pnömokokal pnömonilerde: 2 x 500 mg Akut üriner sistem infeksiyonlarında: 2 x 1 g Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu hafif infeksiyonlarda: 2-3 x 250 – 500 mg Şiddetli infeksiyonlarda: 2 x 500 mg – 1 g Hayatı tehdit eden infeksiyonlarda: 4 x 1 – 1.

5 g Cerrahi profilakside: Operasyondan ½ – 1 saat önce 1 g İV veya İM tek doz uygulanır. Operasyon süresine göre uygulanacak doz ayarlanır. Operasyon sonrası 8 saatte bir 500 mg-1 g IV veya IM doz 24-48 saat boyunca uygulanır. * Çocuklar: Hafif infeksiyonlarda: 25-50 mg/kg/gün (8-12 saatte bir) Şiddetli infeksiyonlarda: 100 mg/kg/gün (8-12 saatte bir) Verilen dozun tamamına yakın bölümü değişmeden aktif şekilde idrardan itrah edilir. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda uygulama: Erişkinler: 500 mg yükleme dozundan sonra idame dozlar BUN veya kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır.

BUN (% mg) Kr. Klerans (mL/dak) Hafif infeksiyonlar Şiddetli infeksiyonlar 20 – 34 70 – 40 250 – 500 mg (12 saatte bir) 500 – 1250 mg (12 saatte bir) 35 – 49 40 – 20 125 – 250 mg (12 saatte bir) 250 – 600 mg (12 saatte bir) 50 – 75 20 – 5 75 – 150 mg (24 saatte bir) 150 – 400 mg (24 saatte bir) > 75 (24 saatte bir) 75 – 250 mg (24 saatte bir) Çocuklar: Uygulanması gereken normal doz kadar bir yükleme dozundan sonra idame dozlar kreatinin klerans değerlerine göre ayarlanır. Kr. Klerans (mL/dak) Uygulanacak Doz 70-40 Normal dozun % 60’ı (12 saatte bir) 40-20 Normal dozun % 25’i (12 saatte bir) 20-5 Normal dozun % 10’u (24 saatte bir) Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Sefazolinin yüksek dozlarda verilmesi parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi oluşturabilir. Renal yetmezliği olanlarda nöbetler oluşabilir.

Tedavi için genel olarak destekleyici tedavi önerilir. Eğer koma oluşursa ilaç derhal kesilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra, aktivitesini kaybetmeden buzdolabında 96 saat, oda sıcaklığında 24 saat saklanabilir.

TİCARİ ŞEKLİ

SEFAZOL İM/İV enjektabl 250 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL) SEFAZOL İM/İV enjektabl 500 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL) SEFAZOL İM/İV enjektabl 1 g, 1 flakon + 1 eritici ampul (4 mL) SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 250 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL) SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 500 mg, 1 flakon + 1 eritici ampul (2 mL) SEFAZOL İM lidokainli enjektabl 1 g, 1 flakon + 1 eritici ampul (4 mL)