SEDERGINE VIT-C UPSA 20 EFF.TABLET

ATC: N02BA51

BARKODU: 8699514020103

FİYATI: 4,84TL

ETKEN MADDE: acetylsalicylic acid, combinations – asetilsalisil

ÜRETİCİ: ABDI IBRAHIM

Asetilsalisilik asit (Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar) ile C vitamini kombinasyonu. Doz, kontrendikasyon, etkileşim ve yan etkiler asetilsalisilik asit gibi.Prospektüs Formülü: Bir Efervesan Tablet, Asetilsalisilik asit 0.330 g, Askorbik asit (Vitamin C) 0.200 g içerir. Farmakolojik Özellikleri: Efervesan olduğu için daha kolay absorbe edilir.

Katı haldeki asetilsalisilik asitten daha iyi tolere edilir. Asetilsalisilik asit, plazmada aktif metaboliti salisilik aside hidrolize olur. Salisilik asit, büyük oranda plazma proteinlerine bağlanır. 2-4 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır. İdrarla atılımı sonucu idrar pH’ı yükselir.

Salisilik asitin yarılanma ömrü 3-9 saat olup, dozla birlikte artar. C vitamini iyi absorbe olur. Yüksek doz alımlarda, C vitamininin fazlası idrar ile atılır. Endikasyonları: Soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşin semptomatik tedavisinde. Hafif veya orta derecede ağrılı durumlar (nevralji, diş ağrısı, Migren, başağrısı gibi.

) Kontrendikasyonları: Hamileliğin son döneminde ve emzirmede, salisilatlara veya benzeri nonsteroid antienflamatuar ilaçlara karşı alerjisi olanlarda, aktif peptik ülser varlığında, hemorajik hastalıklarda ve kanama riski varlığında kontrendikedir. Böbrek taşı varlığında 1 g ve üzerinde C vitamini dozu kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler: Gut hastalarında kullanımı önerilmez. Gastrik veya duodenal ülser öyküsü olanlarda, gastrointestinal hemoraji, böbrek yetmezliği, astım, metroraji, menoraji durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. Küçük de olsa cerrahi girişimler sırasında kanama artışı olabileceğinden hastalar önceden uyarılmalıdır.

Viral enfeksiyonu olan küçük çocuklarda Reye Sendromu riski açısından dikkatli olunmalı ve hekime danışılmalıdır. 30 kg’ın altındaki çocuklarda Doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Tuz diyeti yapanlar her bir efervesan tabletin 485 mg sodyum içerdiğini akılda bulundurmalıdır. Yan Etkiler/Advers Etkiler: Aşağıdaki durumlarda ilacın kullanımına son vermek gerekir: Deri döküntüleri, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi ve astım atakları gibi alerjik reaksiyonlar. Hemoraji (ağızdan veya gaita ile kan gelmesi, gaitada siyah renk değişikliği).

Yüksek dozlarda kanama olasılığı artabilir. Kulakta çınlama, işitme azlığı, başağrısı gibi bulgular doz aşımı belirtisidir. Kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir yoğunluğunda düşme gibi bulgular görülebilir.

Beklenmeyen bir etki gördüğünüzde doktorunuza başvurun.

İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler: Hematolojik toksisiteyi arttırdığında haftada 15 mg veya daha yüksek Methotrexate dozlarında kullanılmamalıdır.

Oral antikoagülanlarla birlikte yüksek doz salisilatlar kullanılmamalıdır. Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla, heparinle, tiklopidin ile ve ürikozürik ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir. Antidiabetikler, glukokortikoidler, interferon, ACE inhibitörleri, diüretikler, pentoksifilin ve rahim içi araç ile birlikte kullanımı sırasında etkinlik kontrolü yapılmalıdır. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir. Kullanım Şekli ve Dozu: Tabletler bir bardak su, meyva suyu veya süt içinde eritilerek, bekletilmeden içilir.

Erişkinler: Günde maksimum doz 3 g’dır. Günde 9 tableti geçmeksizin her 4 saatte bir veya 2 tablet kullanılır. Yaşlılar: Günlük maksimum doz 2 g’dır. Günde 6 tableti geçmeksizin her 4 saatte bir veya 2 tablet kullanılır. Çocuklar: Doz, kiloya göre düzenlenir (maksimum 50 mg/kg/gün).

Günde 6 tableti geçmeksizin, 4 saatte bir tablet kullanılır. 30 kilonun altındaki çocuk ve erişkinlerde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Doz Aşımı: Orta derecede zehirlenme: Kulakta çınlama, işitme kaybı, başağrısı, Vertigo, bulantı gibi zehirlenme bulguları, dozun azaltılması ile kendiliğinden iyileşir. Ağır zehirlenme: Ateş, hiperventilasyon, ketozis, solunumsal alkaloz, metabolik asidoz, kollaps, solunumsal yetmezlik ve hipoglisemi ortaya çıkar. Tedavide gastrik lavaj ile mide yıkanır, asit-baz dengesi izlenir, alkali diürez sağlanır, gerekirse hemodializ ve peritoneal diyaliz uygulanır.

Semptomatik olarak tedavi edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

250C’nin altında, oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

10 efervesan tabletlik iki plastik tüp içeren kutularda. Ruhsat Sahibi: ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. Zincirlikuyu – İSTANBUL Üretim Yeri: UPSA LABORATOIRES – FRANSA Ruhsat Tarihi: 07.01.1997 Ruhsat No: 100/97 Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi: 04. Haziran. 2002