Sağ beyin – sol beyin teorisi nedir?

Herhangi birinin beyninin sağ tarafının ya da sol tarafının daha ağır bastığını söylediğini duyduğunuz oldu mu? Bu ifadeyle gerek kitaplarda, gerek televizyon programlarında birçok defa karşılaşmış olmalısınız. Hatta insan beyninin hangi kısmının ağır bastığını belirleyen testlerle internette bile karşılaşmış olabilirsiniz.

Sağ Beyin – Sol Beyin Teorisi Nedir?

Sağ beyin – sol beyin teorisine göre beynin sağ ve sol lobu olaylara birbirinden farklı yaklaşır. Ayrıca, insanların bu iki düşünce tarzından birine daha fazla eğilim gösterdiğine inanılır. Örneğin, “sol beyinli” bir insanın genellikle daha mantıklı, analitik ve nesnel olduğuna inanılırken “sağ beyinli” bir insanınsa daha sezgisel, düşünceli ve öznel olduğuna inanılır.

Bu teori; Psikoloji biliminde, beynin her işlevinin farklı bir bölgede gerçekleştiği temeline dayanır. Peki, beynin sağ ya da sol lobu gerçekten de belirli olaylardaki düşünme biçimimizi etkiliyor mu? İnsanların “sağ beyinli” ya da “sol beyinli” olması mümkün mü? Psikoloji biliminin tam olarak açıklayamadığı birçok olay gibi; sağ beyin – sol beyin teorisi de birçok çarpık ve abartılı gerçeklere dayanmaktadır.

Sağ beyin – sol beyin teorisi, Roger W. Sperry’nin 1981 yılında Nobel Ödülü almasını sağlayan çalışmalarına dayanmaktadır. Roger Sperry, sara hastalığının etkileri üzerine bir araştırma yaparken Korpus Kallosum’u (beynin iki lobunu birbirine bağlayan sinirsel doku) kestiğinde sara hastalığının etkilerinin azaldığını hatta ortadan kalktıığını keşfetmiştir.

Fakat, beyninin iki lobu arasındaki iletişim yolu kesilen hastalar, başka sorunlarla karşılaşmıştır. Örneğin, hastaların çoğunluğu beynin sağ lobu tarafından işlenen nesneleri tanımlayamazken, sol tarafı tarafından tanımlanan nesneleri tanımlayabilmişlerdir. Sperry, bu bilgilere dayanarak konuşma dilinin beynin sol tarafı tarafından kontrol edildiği sonucuna varmıştır.

İlerki yıllarda yapılan araştırmalarsa beynin iki lobunun birbirinden düşünüldüğü kadar da bağımsız çalışmadığını göstermiştir. Örneğin, çok yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre; matematiksel ve türevi kabiliyetlerden, beynin her iki lobunun da birlikte çalıştığı durumlarda maksimum fayda sağlanabilmektedir.

Sağ Beyin

Sağ – Sol Beyin teorisine göre, sağ beyin yaratıcı ve bir anlam ifade eden görevlerin gerçekleştirilmesinde etkindir. Genellikle sağ beyinle ilişkilendirilen görevlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

 • Yüz tanıma
 • Duygu ifade etme
 • Müzik
 • Duygu okuma
 • Renk duyarlılığı
 • Görüntü
 • Sezgi
 • Yaratıcılık

Sol Beyin

Sol beyinse; mantık, dil ve analitik düşünce gerektiren görevlerin gerçekleştirilmesinde etkindir. Genellikle sol beyinle ilişkilendirilen görevlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

 • Dil
 • Mantık
 • Eleştirel düşünme
 • Sayılar
 • Muhakeme

Sağ Beyin – Sol Beyin Teorisinin Kullanımı

Bu teori, her ne kadar popüler psikoloji ve internet üzerindeki testler tarafından fazlasıyla genelleştirilip büyütülse de; kuvvetli ve zayıf yanlarınızı tanımanız, daha sağlıklı bir öğrenme ve çalışma hayatı kurmanızda size yardımcı olacaktır. Örneğin, sözlü yönergeleri takip etmede zorluk çeken öğrenciler (bu durum genellikle sağ beyni kullanmanın bir sonucudur), bu yönergeleri bir yere not ederek yönetimsel yeteneklerini geliştirebilir ve zayıf yönlerini farklı yönde kullanarak kuvvetli hale getirebilir. Konuyla ilgili yapılan diğer araştırmalara ve makalelere ulaşmak için sitemizde gezinmenizi tavsiye ederiz.

Beyin testi makalemizi de okumanızı ayrıca öneririz.