Saç Nakli Operasyonu Nasıl Yapılır ?

Saç nakli, saç derisinde sağlıklı saçların olduğu bölgelerin cerrahi olarak alınması ve kel olan ya da kelleşen alanlara nakledilmesidir. Saç nakli en çok, erkek tipi kellik ve kadın tipi Saç Dökülmesi için uygulanır. Sakatlık, yanık ya da tıbbi problemler sebebiyle saç kaybı yaşayan insanlar da bu prosedür için uygun adaylardır. Saç nakli lokal anestezi altında, muayenehanede, hastanın yatmasına gerek kalmadan uygulanabilir.

Saç Nakli Operasyonu İçin İdeal Nakil Adayları

Saç nakli kel olan bölgelere saç eklemez, ancak saç derisinin diğer bölgelerinden saçların taşınması şeklinde gerçekleşir. İdeal adayın, verimli bir nakil işlemi gerçekleştirmek ve operasyon sürecinde oluşabilecek yara izlerini kapatmak için yeterli saça sahip olması gerekir. Nakledilecek saçlar sağlıklı olmalıdır ve kel bölgeler iyi tanımlanmış olmalıdır. Saç nakli, saç dersinin ön bölgesine (alından kulakların üstüne kadar olan kısım), orta bölgesine (kulaklardan başın tepesine kadar olan bölge) ve kafanın tepesine yapılabilir. Amerikan Dermatolojik Cerrahi Derneği, bir seansta sadece bir bölgeye nakil yapmasını önermektedir.

Saç Nakli Operasyonu Nasıl Oluyor ?

Cerrah, hastanın saç derisinde, saçların alınacağı bölgeyi uyuşturur, keskin bir neşter ve büyüteçli ayna kullanarak ince şeritler halinde deriyi alır. Derinin alındığı bölgedeki kesikleri kapattıktan sonra aldığı şeritleri nakil için hazırlar. Saçların çoğu bir folikül içinde iki ile beş tel içeren gruplar şeklinde bulunur; cerrah aldığı şeritler içinden bu folikül gruplarını tek tek ayırır. Sonrasında, saçların ekileceği bölgeyi uyuşturur ve burada orijinal büyüme şekline uygun olarak saç ekimi yapmak üzere küçük kesikler açar. Ekime hazır haldeki folikülleri bu kesiklerin içine yerleştirir.

Nakledilen saçlar, operasyondan sonraki üç hafta içerisinde dökülür ve üç ay sonrasında yeniden büyümeye başlar. Burada bilinmesi gereken önemli durum şudur ki, yeni çıkacak saçlar, alındaki bölgedeki saçların rengine, şekline ve diğer karakteristik özelliklerine sahip olacaklardır. Saçının farklı bölümleri çeşitli renklere ya da formlara sahip olanlar için bu duruma özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yeni ekilen saçlar, alındıkları yerlerdeki saçlar ile aynı hızda uzayacaklardır.