Rüya Yorumlarının İncelikleri

Psikiyatristler ve nörologlar hala rüyalar üzerinde çalışıyorlar ancak bir sonuca ulaşabilmiş değiller. Rüyaların oluşum şekli ve beyin ya da ruhsal durumlarla ilgisi hala araştırılırken bir taraftan da rüyaları yorumlamaya çalışmak ne kadar doğru olur bilinmez. Bir kısım insanlar rüyalara inanırlar ve yorumların hayatlarına yön vereceklerini düşünürler. Bir kısım insanlar ise rüyaların hoş bir hayal olduğuna, bir şeye yormanın anlamsızlığına inanırlar. Yine de insanlar kendilerini bildi bileli rüyalarını anlatmaktan ve yorumları dinlemekten geri kalmazlar.

Rüyaları Yorumlamanın İncelikleri

Böyle olunca rüyalara anlam yüklemek, beceri gerektiren, deneyim gerektiren bir iş olmuştur. Tarih boyunca bu rüyalar yorumlana yorumlana bazı anlamlar gerçeklik kazanmaya başlamış ve rüyaları yorumlayanlar bir sanatçı gibi incelikle hareket etmeye, yorumlarında bazı olayları açıklayarak inanırlık katmaya çalışmışlardır.

Rüyaları yorumlayacak kişilerin öncelikle bilgili olmaları gerekir. Rüyalar binlerce yıldır yorumlanıyor. Bazı rüyaların hangi anlamları taşıdığı artık yerleşmiş kalıplara oturmuştur. O zaman rüyaları yorumlayacak kişinin bu anlamları bilmesi ve bilerek açıklama yapması gerekir. Kendisine anlatılan rüyanın kapsamına, ne zaman görüldüğüne, rüyayı gören kişinin inanışlarına, hareketlerindeki yapmacıklığına kadar birçok noktayı izlemesi ve yorumunu buna göre yapması gerekir. O halde bir sanatçı gibi hareket etmesi beklenir kendisinden.

Bu noktada rüyayı gören kişinin gördüğü rüyayı doğru ve karmaşık olmayan bir netlikle anlatması gerekir. Eğer kendisi rüyasından emin değilse, gördüklerini anlatmakta zorlanıyorsa, ne gördüğünü tam olarak hatırlamıtyorsa bu rüyanın yorumlanmasını istemek yanlış olur.

Ayrıca yorum yapan kişinin, yapılan yorumun rüyayı gören kişi üzerindeki olması muhtemel etkilerini düşünecek ve görecek bir zekaya sahip olması gerekir. Bu açıdan faklı inanışları, mezhepleri, kültürleri, gelenek ve görenekleri bilerek yorum yapması zeka gerektirir.

Yine rüyalar yorumlanırken, yorum yapan kişinin, rüyaların bağlayıcı olmadıklarını, yorumların mutlaka gerçekleşeceği beklentisinin yanlış olacağını bilmesinde ve bunu rüyasını yorumlatan kişiye açıklamasında büyük yarar var. Sonuçta rüyaları yorumlamak, her ne kadar bir kısım yorumcular tarafından bir ilim olarak kabul edilse bile, bu Allah tarafından vahiy yoluyla gelen bir ilim değildir. Poizitif ilim olarak ise hiç kabul edilemez.

Rüyayı gören kişi açısından eğer görülen Rüya kendisini rahatsız eden, hoşlanmadığı bir rüya görmüşse, bu rüyaları başkalarına anlatmamalı ve yorumlanmasını istememelidir. Çünkü muhtemelen kendi yaklaşımlarını katarak bu rüyayı anlatacağından, rüyayı yorumlayacak kişiyi de olumsuz şekilde yönlendirmiş olacaktır.

Bir de rüyalar, rüya gören kişiyi kıskanacak, iyi niyetli olmayan insanlara anlatılmamalıdır. Bu durumda yine yapılacak yorumlar etki altında yapılmış olacaktır.

Son bir nokta da, yorumlayan kişinin, rüyanın karmaşıklığı, anlamsızlığı ve bütünlüğü yakalayamama gibi nedenlerle işin içinden çıkamadığı durumlarda, genel olarak iyimser yorumlama yapmak doğru olacaktır.

Rüyaları Yorumlarken Dikkat Edin

Normal olarak günde 8 saat uyunduğu düşünülürse, uzmanlar tarafında, bu süre içinde yaklaşık 5-6 defa rüya görüldüğü ve toplam uyuku süresinin yüzde 15-20’lik bir kısmında rüya görüldüğü kabul ediliyor. Yani görülen rüyaların toplam uzunluğu yaklaşık 10-15 dakika ile sınırlıdır. Bir diğer önemli nokta ise görülen bu rüyaların hepsinin hatırlanmamasıdır. Böyle olunca anlatılabilecek rüyalar gerçekte 1 dakikayı geçmeyen rüyalar olmaktadır.

İşte bu kadar kısa sürede görülen bir rüyanın doğru anlatılması ve doğru yorumlanması önem kazanıyor. Burada “rüyaları yorumlarken nelere dikkat edilmesi gerekir” gibi maddelerin sıralanması ne mümkün olabilir ne de kolaydır. Sadece rüyayı gören kişinin rüyasını kendi yorumlaması açısından bir kaç nokta üzerinde durulabilir.

Bir kere rüya yakın zamanda veya geçmişte yaşanan olaylarla ilgili ise, rüyada görülen yerler, isimler, olaylar ve semboller ile yaşananlar arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Aynı rüya arka arkaya görülüyorsa, daha önce yapılan bir hatanın bilinç altındaki huzursuzluğu söz konusudur ya da ileride ortaya çıkabilecek bir olayın önsezileri vardır.

Ayrıca, rüya yorumcuları şuna inanırlar ki rüyaların mutlaka anlaşılır bir dili vardır. Ancak görülen rüyaların karmaşıklığı, doğru dürüst hatırlanaması gibi durumlarda, bu şeytani bir rüyadır ve üzerinde durulmaması gerekir.