Reflü Genetik Bir Hastalık Mı ?

Reflü ya da kronikleşmiş reflü hastalığınızın semptomlarının sadece hayat tarzınız ve yiyecek seçiminizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat işin temelinde genetik miras da rol oynuyor olabilir. University of Maryland Medical Center’da yapılan bir araştırmaya göre reflü vakalarının yüzde 30-40′a yakını genetik olabilir. Genetik faktörler, özellikle bir erken kanser durumu olan ve ileri derecede reflü sonucu oluşan Barrett Özafagusu vakasında önemli bir rol oynuyor olabilir. Ayrıca diğer tip reflü hastalıkları için de genetik riskler mevcut. Araştırmacılar bunun sebebinın midedeki ve yemek borusundaki kaslarla ilgili yapısal sorunlar olduğunu düşünüyor.

Bazı araştırmalar da reflü hastalığında genetiğin de bir payı olduğunu doğrular nitelikte. American Journal of Gastroenterology’de yayınlanan bir araştırmaya göre reflü hastalarında ”GNB3 C825T” isimli genotipe sağlıklı insanlara göre daha çok rastlandığı gözlenmiştir.

Ayrıca ikizler ve aileler üzerinde yapılan araştırmalar da reflü hastalığında kalıtımın rolünü vurgulamaktadır. Aşağıda bu çalışmaların bazıları hakkında daha ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

İkiz Araştırmaları

Gut isimli dergide yayınlanan Yüzde 18′i reflü semptomları gösteren 2000 ikiz üzerinde yapılan bu çalışmaya göre ikiz kardeşi reflü olan bireylerde reflü hastalığına yakalanma riski normal bireylerden 1.5 kat daha fazla çıkmıştır. Tüm bilinen risk faktörleri de hesaba katıldıktan sonra yapılan hesaplamaya göre, reflü semptomlarının yüzde 43′ünün genetik kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Gastroenterology dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada tek ve çift yumurta ikizleri birbiriyle karşılaştırılmıştır. Reflü hastalığı mide yanması ve ağza asit gelmesi gibi durumların haftada en az bir kere intikal etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin çift yumurta ikizlerine göre aynı reflü semptomlarına sahip olma olasılığının daha yüksek olmasından ötürü, reflünün ortaya çıkmasında aynı çevreyi paylaşmaktan ziyade genetik özelliklerin daha baskın olduğu kanısına vardılar. Bu araştırmaya göre reflü vakalarının yüzde 39′ü genetik kökenli olduğu bulunmuştur.

Aile Araştırmaları

Yine Gut isimli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya göre genetiğin reflü hastalığındaki payını vurgulayan iki önemli kanıt ortaya çıkmıştır.

İlk olarak Barrett Özofagusu hastalığının aynı ailenin yedi bireyinde saptanmıştır. Bu hastalığa sahip olmayan aile bireylerinde dahi mide ile yemek borusunun birleştiği yerde farklı fonksiyonel bozukluklar saptanmıştır. Sonuçlar genetik faktörlerin Barrett Özofagusu hastalığının ortaya çıkmasında çok büyük rolü olduğunu göstermiştir.

İkinci olarak ise reflü hastalığı semptomları gösteren bireylerin aileleri ve akrabalarında bu semptomların sıklığı incelenmiştir. Bu araştırmaya göre de hastaların ailelerinde reflü semptomlarının yoğun olarak saptanmıştır. Ayrıca Barrett Özofagusu hastalığı olan hastaların ailelerinde daha düşük yoğunlukta reflüye sahip hastaların ailelerine göre daha yüksek genetik yatkınlık gözlemlenmiştir.

Kontrol altında tutmak

İşin içine genetik yatkınlık girdiğine göre bundan sonra diyetinizi ve hayat tarzınızı değiştirmek boşa kürek sallamak anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hastalık çok daha kötüleşebilir.

Reflü semptomlarını kontrol altında tutmak için şunları yapabilirsiniz:

  • Doktorunuzun reflüyü tetikleyici oldukları için yasakladığı yiyeceklerden kesinlikle kaçının
  • Son öğününüzden sonra 3-4 saat beklemeden yatmayın
  • Midenizdeki baskıyı azaltmak için çok sıkı kemer kullanmayın
  • Uyurken mide içeriğinin geri gelmesini önlemeye yardımcı olarak yatak başınızı 10-15 cm yükseltin ve özel reflü yastığı kullanın

Bazen genetik sebeplerle reflüye sahip olanlar ne yapsa kar etmez. Fakat çoğunlukla hastalığa karşı bireysel tutumunuz da bir o kadar önemli. Genetik de olsa doktorunuzun tavsiyelerine uyarak hayat tarzınızda ve diyetinizde değişiklikler yapmanız sizin için en iyisi olacaktır.