RANITAB 300 MG 30 FİLM TABLET

ATC: A02BA02

BARKODU: 8699525091154

FİYATI: 11,9TL

ETKEN MADDE: Ranitidine – ranitidin

ÜRETİCİ: DEVA HOLDING

Peptik ülser ve reflüde, H2-reseptör antagonisti. Yetişkinde 2X150mg (sabah-akşam) veya 1X300mg (yatmadan önce). Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer. Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

YAN ETKİLERİ

baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, somnolans, uykusuzluk; taşikardi, bradikardi; Kabızlık, diyare, bulantı, kusma, abdominal rahatsızlık ve ağrı; SGPT yükselmesi, reversibl hepatit; reversibl lökopeni, granülositopeni, trombositopeni, pansitopeni; artralji; deri döküntüsü.

Kısıtlamalar SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir. Prospektüs Formülü: Her film tablet 300 mg Ranitidin´e eşdeğer Ranitidin HCl ihtiva eder. Farmakolojik Özellikleri: Ranitidin; Güçlü bir histamin H2 reseptör antagonistidir. Histamin´in H2 reseptörleri ve gastrik hücreler üzerindeki etkisini kompetitif ve reversibl olarak inhibe eder. Ranitidin; # Gerek bazal gerekse alınan gıdaların stimüle ettiği gastrik asid sekresyonunu kuvvetle inhibe eder.

# Pepsin sekresyonunu etkilemez, ancak mide sıvısının hacmindeki azalma ile orantılı olarak pepsin debisi azalır. RANİTAB´ın pentagastrinle uyarılan intrinsik faktör sekresyonu üzerine ve serum gastrin´e (aç karnına veya postparandiyal) kayda değer bir etkisi yoktur. RANİTAB´ın hipofiz hormonlarına (serum gonadotropinler, TSH veya GH), prolaktin, kortizol, aldosteron, androjen veya östrojen düzeylerine, cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi saptanmamıştır. Antikolinerjik etkisi yoktur. Hiperkalsemi durumlarında serum kalsiyumunu düşürmez.

RANİTAB oral olarak alındığında süratle emilir. Plasmadaki yarılanma zamanı, 2.5 ± 0.4 saattir. İ. V. uygulamalardan sonra bu değer 1.9 ± 0.1 saat olarak tespit edilmiştir. Absorbsiyon, yiyecek veya antiasidlerden etkilenmez.

Endikasyonları: # Duodenum ülserinde, # Mide ülserinde, # Anastamoz ülserlerinde, # Ulcus ventriculi ve ulcus duodoninin rezidiv profilaksisinde, # Reflü ösofajitte # Zollinger-Ellison sendromunda, # Tek dozla doğum esnasındaki asid aspirasyonunun önlenmesinde endikedir. Kullanım Şekli ve Dozu: Mutad günlük doz, günde 2 defa (sabah akşam) 150 mg veya 1 defa (gece yatmadan) 300 mg’dır. İlaç aç veya tok karnına kullanılabilir. Çeşitli endikasyonlara göre uygun dozlar şöyledir: # Duodenum ülseri, Mide ülseri ve mide operasyonlarından sonra ortaya çıkan ülserlerin akut tedavisinde: Günde 2 defa 150 mg veya 1 defa 300 mg. # Reflü ösofajitte: Günde 2 defa 150 mg veya 1 defa 300 mg.

# Duodenum ve mide ülserinin rezidiv profilaksisinde: Yatmadan önce 150 mg. # Tek dozla asid aspirasyonunun önlenmesinde: Anesteziden veya doğumun başlangıcından 2 saat önce 150 mg oral olarak verilir ve gereğinde bu doz 6 saat ara ile tekrarlanabilir. # Zollinger-Ellison sendromu gibi gastrik asid sekresyonunun çok yüksek olduğu durumlarda: Tedaviye günde 3 defa 150 mg RANİTAB verilerek başlanır ve idame dozu hastanın durumuna göre ayarlanır. Günlük dozun 6 g’a kadar yükseltilmesini gerektiren vakalar bildirilmiştir. Tedavi süresi: # Mide ve duodenum ülserlerinde 4 hafta, # Reflü ösofajitte 8 haftadır.

Nüks eden vakalarda gece yatarken günde 1 defa 150 mg RANİTAB verilerek idame tedavisi uygulanabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Her film tablette 300 mg Ranitidin´e eşdeğer Ranitidin Hidroklorür ihtiva eden 60 tabletlik şişelerde Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: RANİTAB 150 mg Film Tablet UYARI: Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.