Psikolog ve psikiyatrist ücreti ne kadar?

Psikolog ve Psikiyatrist ziyaretleri eskiden olağandışı sayılırdı. Zamanla bu algı değişti. Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde psikolojik tedaviye başvurma oranı görece yüksekti ama bizde, ülkemizde bu oran son yıllarda yeni yeni artmaya başladı. Kültürel değerlerimiz bunun önemli nedenlerinden: Batı ülkelerinde insanların bireysel kültüre sahip olmaları kendilerine verdikleri değeri arttırıyor; sorunlarına bilimsel çözümler arıyorlar. Ülkemizde ise utanma, yargılanacağını düşünme ya da bilimsel çözüme güvenmeme gibi nedenler yaygın. İnsanlar psikologlara gitmekte daha az istekli.

Neyse ki son yıllarda psikolojik tedaviyi delilikle bir tutma alışkanlığı yavaş adımlarla da olsa değişmeye başladı. Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde psikologlara ya da psikiyatristlere başvuru sayısı artıyor. 

Gelelim sorunlara. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim diyelim. Problemim var gibi ama tam emin olamıyorum. Tedavi için psikiyatristi mi psikoloğu mu tercih etmeliyim?

Psikiyatrist mi psikolog mu?

Psikiyatristler tıp eğitimi üzerine uzmanlıklarını psikiyatri dalında yapıyorlar. Psikologlar ise Psikoloji lisans eğitimi üzerine psikolojinin farklı alt dallarında yüksek lisansla uzmanlaşıyorlar. Psikiyatristler tıp eğitimleri nedeniyle psikolojik tedavide ilaç yazabilirler. Psikologlar ise konuşarak terapi yöntemini benimserler. Ancak her ikisinde de gerekli eğitimleri almış ve deneyim kazanmış uzman, sizin için en doğru seçim olacaktır. 

Bazı ruhsal hastalıkların ilaç kullanımı olmadan tedavi edilmesi olanaksız. Bu tür hastalıklarda ilaç tedavisi için psikiyatrist devreye girer, ancak eşzamanlı olarak psikoloğunuzdan terapi almanız da mümkün. Ruhsal bir problem yaşadığınızı hissettiğinizde, bir ruh sağlığı merkezine başvurmalısınız. Uzmanlar semptomlarınızı inceleyerek size uygun tedavi yöntemini kararlaştıracaktır. 

Psikolog ve psikiyatrist ücretleri farklı mı?

Her iki uzmanın da ücretleri ülkeye, şehre, hatta semte göre değişebilir. Bazı ruh sağlığı kliniklerinde kurum içi pozisyonlar da ücretlerde farklılık yaratabilir. Ülkemizde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde her iki uzmanın da seans ücretleri 100 – 300 lira aralığında. 

Psikiyatristin ya da psikoloğun tamamlamış olduğu eğitim ve uzmanlık derecesi ücretleri değiştirebilir. Başvurulan merkezin bulunduğu yer, bina vs. faturaya yansıyabilir. Ülkemizde Dolar ya da Euro üzerinden ücretlendirme yapan merkezler bile mevcut. Peki bu yasal mı? Elbette değil. 

Psikologlar ve psikiyatristler hem devlet kurumlarında hem de özel kurumlarda hizmet verebilirler. Başvurduğunuz kurum devlet hastanesi ya da ruh sağlığı merkeziyse, psikiyatrist ücretleri tamamen veya kısmen karşılanabilir; bazense hiç karşılanmaz. Psikolog seans ücretleri de öyle; devlet faturaya karışmaz. 

Özel psikiyatri dal merkezlerinde belli oranda bir ücretin sahip olduğunuz sağlık güvencesine göre karşılanması söz konusu olabilir. Uygulanacak psikolojik test ve envanterler için ise ayrıca ücretlendirmeler bulunmaktadır. Bu ücretler de ülkemizde 50 – 600 TL arasında değişmektedir. Her testin özelliğine göre bu ücretler değişebilmektedir. Ücretlerin fiyatları gözden geçirildiğinde; küçük şehirlerden daha büyük şehirlere doğru fiyatların arttığını söylemek mümkün.

Avrupa ve Amerika’da ise seans ücretleri; 15 – 100 dolar arasında değişmekte. Daha deneyimli psikologlar ise 30  – 150 dolar arasında ücretler almaktalar. 10 yıldan fazla deneyimi olan psikologlar için bu miktar 220 dolar civarında. Amerika’ da da seans ücretleri, ülkemizde olduğu gibi bölgeye göre değişebilmekte. Özellikle Los Angeles, California ve New York City’de psikologların yıllık kazançları, diğer bölgelerdeki psikologlara göre iki ya da üç katı miktarda. Ülkemizde benzer ücret politikaları olsa da, Avrupa ve Amerika’da psikologlara ödenen ücretler çok daha yüksek.