Psikiyatrik hastalık mı bozukluk mu?

Psikiyatrik bozukluk kelimesi bireyin işlevselliğini bozan, günlük hayatındaki davranış ve düşünce biçimini olumsuz etkileyen, zihinsel sağlığın bozulması sonucu oluşan hastalık anlamına geliyor. Bu bozukluklar kişinin diğerleriyle olan ilişkilerini, rutinini ketleyen olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Psikiyatrik hastalık tanımlanırken mental hastalık, psikiyatrik bozukluk ya da zihinsel rahatsızlık adı da kullanılıyor. Psikiyatrik bozuklukları sınıflandırmak amacıyla oluşturulan tanı kitapçığı DSM Amerikan Psikiyatri Birliği’nin eseri. DSM değişimleri takiben sürekli revize ediliyor; son haliyle DSM – 4’e göre psikiyatrik hastalıkların listesine bakalım:

•    Uyum bozuklukları
•    Anksiyete bozuklukları
•    Demans, amnezi, deliriyum, diğer kognitif bozukluklar
•    Genellikle çocuklarda ve ergenlerde tanılanan iletişim ya da öğrenme bozuklukları
•    Disosiyatif bozukluklar
•    Yeme bozuklukları
•    Yapay bozukluk
•    Dürtü kontrol bozukluğu
•    Tıbbi nedenlerle ilişkili psikiyatrik hastalıklar
•    Ruhdurum bozuklukları
•    Kişilik bozuklukları
•    Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
•    Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları
•    Uyku bozuklukları
•    Somatoform bozukluklar
•    Madde bağımlılığıyla ilişkili bozukluklar

Genel haliyle bu şekilde sınıflandırılan psikiyatrik hastalıklar, kendi içlerinde alt dallara da ayrılıyor. Dünyanın her yerinde yaygın olan bu hastalıklar DSM sayesinde, dünyanın her yerinde aynı tanı  kriterleriyle değerlendiriliyor. Amerikan Psikiyatri Derneği’ne göre Amerika’da ve tüm dünyada bir psikiyatrik bozukluğu olan insanların büyük bir kısmı hastalıklarını şiddetli yaşamıyor; dolayısıyla yatarak tedavi edilmesi gereken hasta sayısı az. Öte yandan psikiyatrik bozukluklar sayıca çok fazla.

Hastaların tedaviye sıcak bakmamaları sadece bizde değil, dünyanın hemen her yerinde sık  karşılaşılan durumlardan. Utanma, reddedilme, korku ve benzeri  faktörler insanları tedaviden uzaklaştırıyor. Bu nedenle pek çok hasta psikiyatrik hastalıklarla tek başına mücadele ediyor; iyileşme süreci uzadıkça uzuyor.

Erken tanının tüm hastalıklarda olduğu gibi ruhsal hastalıklarda da önemli olduğu unutulmamalı. Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller hastalıkların nedenlerini ortaya koyarken genetik ve çevresel faktörleri de hesaba katıyorlar.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisi sinir sistemini ve ruhdurumunu düzenleyen nörotransmiterlere hitap eden ilaç tedavisiyle gerçekleşiyor. Bunun dışındaki psikoterapi yöntemleri ise klinik psikologlar ya da bu dalda eğitimlerini tamamlamış psikiyatrlar tarafından destekleyici olarak kullanılıyor.

Psikiyatrik hastalıkların veya bozuklukların semptomları

Semptomlar, her ruhsal hastalık için söylenebileceği gibi, asla bir anda gerçekleşmiyor; zamanla ortaya çıkıyor. Özellikle yakın arkadaşlar ya da aile üyeleri bu erken belirtileri fark edebilir. Amerikan Psikiyatri Birliği’ne göre bir kişinin psikiyatrik bozukluk içinde olabileceğinin göstergesi ilk belirtiler:

•    Önceden hoşa giden şeylerden zevk almama ve isteksizlik
•    Odaklanma, Hafıza, konuşma ve mantıksal düşüncede yavaşlık
•    Sosyal içe çekilme, uyku düzeninde bozulma, iştahsızlık
•    İnsanlara kuşkulu yaklaşım, diğerlerinden farklı bir boyutta hissetme, kendine yabancılaşma
•    Yetişkinken çocuksu düşünme tarzı
•    Alışılmamış davranışlar, kişisel bakımın azalması

Bu belirtilerin herhangi birini çevrenizde ya da kendinizde gözlemliyorsanız uzmana başvurmalısınız.

Psikiyatrik hastalıkların nedenleri

Genetik yatkınlık şüphesiz ilk sırada yer alıyor. Çevresel faktörler de önemli. Kişinin aile yaşantısı, sosyalliği, iş yaşamı, Stres düzeyi, eğitim düzeyi gibi pek çok faktör dışsal nedenlerdir. Bunun yanında biyolojik kısmı oluşturan genetik, iç salgı bezlerinin durumu, nörolojik özellikler, beyin özellikleri, hormonal düzey, tıbbi hastalıklar gibi nedenler de ruhsal hastalık geliştirilmesinde etkili oluyor. Bazı tetikleyici etmenler bunlardan herhangi biriyle birleştiğinde psikiyatrik bir hastalık çok daha hızlı oluşabilir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisi

Psikiyatri hastalıkların tedavisinde öncelikle medikal terapiye yöneliyor; sinir sistemine ve beyindeki nörotransmiterlere etki eden ilaçlar kullanılıyor. Ancak bunun yanında literatürün kabul ettiği kapsamlı bir tedavi planı da gerekiyor. Aile danışmanlığı, bireysel ve grup terapileri, kognitif – davranışsal terapi gibi yöntemler kapsamlı tedavi planına katılabilir. Hatta yoga, Meditasyon, bitkisel terapiler, motivasyonel yöntemler gibi alternatifler de bilimsel olmamalarına rağmen Doktor gözetiminde kalmak kaydıyla tedavi sürecinde işe yarayabilir.