Prozac Nedir ? Ne İçin Kullanılır ? Yan Etkileri Nelerdir ?

Prozac yeşil ve sarı renkteki kapsüllerin üzerinde Lilly 3105 basılı olup, 16 ve 24 kapsüllük blisterlerde iki değişik ambalaj formundadır. Prozac seçici Serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanlar olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
Bu ilaç Fluoxetine etki maddesi içerir. Fluoxetine Depresyon, Panik Atak, obsesif kompulsif bozukluk, belirli yeme bozukluğu (bulimia hastalığı) ve şiddetli bir premenstruc sendromu (premenstrual dysspic bozukluğu) tedavi etmek için kullanılır.
Bu ilaç ruh halinizi, uykunuzu, iştahınızı ve enerji seviyesini iyileştirebilir ve günlük yaşama olan ilginizin geri yüklenmesine yardımcı olabilir. Korku, endişe, istenmeyen düşünceler ve panik atak sayısı azaltabilir. Aynı zamanda günlük yaşamda kesintiye neden olan tekrarlanan görevleri (el yıkama, sayma ve denetleme gibi) gerçekleştirme arzusunu da azaltabilir. Fluosetin, asabiyetlik, artan iştahı ve depresif belirtilerini azaltabilir. Bulimia (bulimia)’da dürbü ve temizleyici davranışları azaltabilir.

Prozac Neleri Tedavi Eder ?

Bu ilaç yetişkinlerde aşağıdakilerden herhangi birisini tedavi etmek için kullanılır:
Majör depresyon
Takıntı hastalığı (obsesif kompulsif bozukluk olarak da tanınır)
Aşırı yeme ve ardından kusarak çıkartma (bulimia nervoza)
Adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel disforik bozukluk)

Prozac Nasıl Çalışır ?

Herkesin beyninde serotonin olarak adlandırılan bir madde bulunur. Depresyonda olan ya da obsesif kompulsif bozukluğu olan ya da yeme bozukluğu (bulimia nervoza) olan kişiler diğer insanlara göre daha düşük seviyede serotonine sahiptirler. Prozac ve diğer serotonin geri alım inhibitörlerinin nasıl etki ettikleri tam anlaşılma111akla birlikte bunlar beyinde azalmış olan serotonin seviyesini artırarak etki gösterirler. Bu durumların tedavisi daha iyi olabilmeniz için önemlidir. Eğer tedavi edilmezse, durumunuz düzelmez, daha ciddi ve tedavisi zor bir hale gelebilir.
Semptomlardan kurtulduğunuza emin olabilmeniz için birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca tedavi edilmeniz gerekebilir.

Prozac Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

• Fluoksetine ya da bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa. Döküntü ya da başka alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, yüzde ya da dudaklarda şişme ya da nefes darlığı gibi) gelişirse, ilacınızı almayı hemen kesiniz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
• Seçici olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) ya da geri dönüşümlü MAOI tıp A (aynı zamanda depresyon tedavisinde de kullanılan MAOİ’ler
olarak da bilinir) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, çünkü bu durumda ciddi, hatta ölümcül reaksiyonlar ortaya çıkabilir. MAOİ’lere örnek ilaçlar: depresyon tedavisinde kullanılan nıalamıd, ıpronıazıd, moklobemid, fenelzin, tranilsipromin, izokarboksazıd ve toloksaton ve linazolid (antibiyotik).

Öte yandan geri dönüşümsüz MAOİ (örneğin tranilsipromin) tedavisi alıyorsanız fluoksetin tedavisi ilaç kesildikten en az 2 hafta sonra başlatılmalıdır. Bununla birlikte, fluoksitin tedavisi, MAOI-A olarak adlandırılan bazı geri dönüşümlü MAOİ’ler (ornegın moklobemıd, lınezolid) kesildikten sonraki gün başlatılabilir. Prozac almayı bıraktıktan sonra en az beş hafta MAOİ’lerinden hiçbirini almayınız. Eğer Prozac uzun bir dönem kullanılmak üzere ve/veya yüksek bir dozda verildiyse, doktorunuz bu arayı uzatmayı düşünmelidir.

Eğer tiyoridazin içeren ilaçlar kullanıyorsanız Prozac almayınız. Prozac’ı bıraktıktan sonra 5 gün boyunca tiyoridazin içeren ilaçları almayınız. Tiyoridazin içeren ilaçlar Prozac ıle birlikte kullanıldığında ciddi kalp ritim problemlerine neden olarak ani ölümlere yol açar.
• Antipsikotik etkili pimozid içeren ilaçlar kullanıyorsanız Prozac almayınız.
• Sara hastalığınız (epilepsiniz) varsa ya da geçmişte nöbet geçirdiyseniz, nöbet geçiriyorsanız ya da nöbet sıklığında artış varsa derhal doktorunuza bildiriniz. Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir;
• Daha önce aşırı iyi hissetme ve hareketlilik hali (mani) geçirdiyseniz; manik atak geçiriyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz; Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir;
• Şeker hastalığınız veya diyabetiniz) varsa (doktorunuzun insülinin ya da diğer antıdıtabetık tedavının dozunu ayarlaması gerekebilir);
• Karaciğerle ilgili sorunlarınız varsa (doktorunuzun ilacın dozunu ayarlaması gerekebilir)·
• Kalple ilgili sorunlarınız varsa;
• istirahat halinde düşük kalp atım hızı ve/veya uzamış ağır ishal ve kusma sonucunda tuz kaybı oldugunu biliyorsanız veya idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız;
• Göz içi basıncının artması (Glokom);
• İdrar söktürücü (diüretik) alıyorsanız, özellikle de yaşlıysanız;
• Elektrokonvulsif (elektroşok) tedavi görüyorsanız;
• Kanama bozukluğu öykünüz varsa ya da morluklar veya olağandışı kanamalar
• Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’).
• Tamoksifen (meme kanseri tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız (bkz. ‘Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı’).
• Kendinizi huzursuz hissediyorsanız ve yerinde duramama ya da oturamama gibi aşırı hareketli bir durumunuz var ise, akatizi adı verilen bir durum ortaya çıkmış olabilir; Prozacın dozunu artırmanız kendinizi daha kötü hissetmenize neden olabilir.
• Ateş, kaslarda sertlik ya da titreme (seyirme), zihinsel durumunuzda değişiklik (konfüzyon), aşırı hassasiyet ve aşırı huzursuzluk gibi değişiklikler varsa; serotonin sendromu ya da nöroleptik malign sendrom geçiriyor olabilirsiniz. Bu sendrom nadiren görülse de, yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilir, derhal doktorunuza bildiriniz, Prozac kullanımının kesilmesi gerekebilir.

İntihar düşüncesi ve depresyon ya da anksiyete bozukluğunuzun kötüleşmesi

Ruhsal çöküntü (depresyon) ve/veya kaygı (anksiyete) bozukluklarınız varsa kendinize zarar verme ya da intihar düşünceleriniz olabilir. Bu risk, antidepresanları ilk kullanmaya başladığınızda artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermesi genellikle 2 hatla bazen daha uzun sürer.
Bu durumda aşağıdaki gibi düşünebilirsiniz:

• Daha önce intihar ya da kendine zarar verme düşüncesi varsa
• Genç yetişkinseniz.

Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler antidepresanla tedavi edilmiş 25 yaşın altındaki psikiyatrik durumu olan yetişkinlerde intihar davranışında artma riskini göstermiştir. Eğer her an kendine zarar verme ya da intihar etme düşünceleriniz varsa doktorunuzla irtibata geçiniz ya da hemen hastaneye gidiniz.