Probiyotikler ve karides

Probiyotikler ve “iyi” bakteri olarak adlandırılan canlı bakteri, bağırsaktaki “kötü” bakterinin çoğalmasının engellenmesine yardımcı olur. Karides çiftlikleri, karides popülasyonlarındaki hastalıkları azaltmak için probiyotikleri kullanırlar. Yenildiğinde karides, kendisi bir Probiyotik kaynağı olarak işe yaramaz. Sadece probiyotik içeren gıdalar yoğurt gibi mayalanmış gıdalardır.

Amaç

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Queensland Üniversitesi’nden sunulan bir belgeye göre, dünya’da su ürünlerinin %50 kadarının, 2020 yılına kadar, balık çiftliklerinden ve su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edileceğini öngörüyor. 1999 Uluslar arası Mikrobiyal Ekoloji Sempozyumu’nda, karides yetiştiriciliğinde probiyotik kullanımıyla ilgili bir rapor sunuldu. Endüstri güçlü bir şekilde tanklardaki Vibrio bakterileri gibi enfeksiyonlar tarafından etkilenmektedir. Antibiyotiklerin çok kullanımı dirençli bakterilerin suşlarının büyümesini teşvik ettiği için, zaman içinde daha az etkili hale gelmiştir. Antibiyotiklerin kullanımı azalırken, probiyotikler enfeksiyon riskini azaltabilmektedir.

Yararları

Karides tanklarındaki Bacillus ve diğer probiyotiklerin kullanımı ve yemlenmesi, %15’e varan oranda karides nüfus yıkımını azaltabilir, karides tankı veriminin artması, Fransız araştırmacılar tarafından 2008 Mart ayında “Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği” konusu ile bildirilmiştir. Bazı karides çiftlikleri, bakteriyel enfeksiyon sebebiyle düşük verime dayanarak üretimi durdurmuştur.

Riskler

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, probiyotiklerinin yararlarının yanı sıra risklerinin klinik çalışmalarda yeterince tespit edilemediği, 2006 yılında Zaragoza Üniversitesi’nden “Veteriner Mikrobiyoloji” konusu ile İspanyol araştırmacılar tarafından yayınlanan bir makale ile bildirilmiştir. İnsanlarda, eğer yüksek dozda probiyotik alırlarsa, bağışıklık sorunları olanlarında gelişmekte olan enfeksiyona yatkın hale gelebilme durumu oluşabilmektedir. Zaragoza Üniversitesi araştırmacılarının raporuna göre, probiyotiklere maruz bırakılan karidesler, immün yanıtta bir gelişme göstermemiştir.

Değerlendirmeler

Yüksek dozda antibiyotik almış karides tüketen insanlar, ayrıca, antibiyotiklere dirençli bakteriler geliştirebilirler. Karidesteki kötü bakterileri alıkoymak için yer değiştiren  probiyotikler, karidesin kendisine hiçbir probiyotik yararı olmasa bile, dolaylı yoldan, onları tüketen insanlara, antibiyotik direncini önlemeye yardımcı olabilirler.