Pazarlama Nedir?

Pazarlama bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulmadan önce bir pazarı olup olmadığının araştırılması ve potansiyel müşterilere sağlayabileceği değerinin anlatılması sürecine denir. Genellikle Türkiye’de ve Dünya’da pazarlama ile satış birbirlerine karıştırılan terimlerdir. Bir malı satan kişi satışçıdır, pazarlamacı değildir. Bu yazımızda pazarlamadan kısaca bahsedeceğiz çünkü pazarlama bir yazıyla anlatılacak basitlikte bir konu değildir.

Pazar Araştırması

Pazarlama içerisinde birden fazla konsept ve stratejiyi barındıran bir alandır. Müşteri odaklı bir sistemde bir firmanın amacı insanların satın almak isteyebileceği ürünleri üretmektir. Ürün üretilmeden önce pazarın böyle bir ürüne ne kadar ilgi göstereceğinin ölçülmesi, yani pazar araştırılması yapılması gereklidir. Başlangıç noktası her zaman müşteridir. Satın almaya niyetli kimse yoksa ürünü yaratmanın ve üretmenin pek de bir anlamı yoktur.

Ürün

Pazarı olan bir ürün yaratılırken de ürünün özelliklerini belirlemek pazarlamanın konusudur. Örneğin iPhone gibi bir ürünün hangi özelliklerinin piyasanın ilgisini çektiğini bir düşünün. Cep telefonu sektörü Apple girmeden önce de rekabetin olduğu iyi bir pazardı ama iPhone piyasayı silip süpürdü. Demek ki insanların ilgi gösterebileceği bir ürün yaratmak da pazarlamanın en önemli unsurlarından bir tanesidir.

Fiyat

Pazarlamanın bir başka unsuru da fiyat politikasıdır. Üretilen ürün için bir fiyat belirlemek genellikle pek kolay bir iş değildir. Piyasanın nabzını yoklamak ve karlılığı göz önünde bulundurarak bir fiyat biçmek pazarlamanın görevidir. Bir ürünün bedeli hem müşteriyi hem de üreticiyi memnun etmelidir. Müşteri açısından ürün bir değer katmalı, üretici açısından da karlı olmalıdır.

Promosyon

Ürünün promosyonu pazarlamanın önemli bir başka unsurudur. Bir ürün yaratıp ve fiyat koyarak piyasaya sunmak yeterli değildir. Ürünün pazara tanıtılması gereklidir. Reklamcılık ürün promosyonunda önemli bir yer oynar ve başlı başına komplike bir alandır. Ürünün piyasadaki algısı yapılan reklam/promosyon çerçevesinde değişir. Fiziksel anlamda aynı kalitede olan iki ürün arasında ciddi fiyat farklarının olmasının nedeni, birinin diğerine göre piyasa tarafından daha iyi bilinmesinden kaynaklanabilir. İyi bir promosyon stratejisi ile pazarlamanın amacı markalaşmayı sağlamak ve ürüne olan talebi arttırmaktır.

Dağıtım

Pazarlamanın diğer bir unsuru da dağıtımdır. Ürünlerin dağıtım kanallarının iyi belirlenmesi gereklidir. Piyasa ürüne rahatlıkla ulaşamıyorsa pazarlama başarısız olmuştur. Pazarlama derslerinde özellikle Coca-Cola ve Pepsi’nin hangi dağıtım kanallarını kullandıkları anlatılır. Yabancı bir ülkeye pazarlanan bir ürün doğru dağıtım kanalından geçmezse genelde başarısız olur.

Pozisyonlama

Pazarlama ile ilgi en son unsur da pozisyonlamadır. Bir ürünün piyasa koşullarında nasıl bir pozisyon aldığı konusu eskiden pazarlama konusu olarak kabul edilmezsen, şimdi çok önemli bir faktör olmuştur. Yaratılan ürünün belli bir kitleyle özdeşleştirilmesi ürüne verilen değeri etkilemektedir. Örneğin, Apple iMac bilgisayar ile herhangi bir PC’yi düşünün. Fiziksel içerik ve özellikle olarak hemen hemen aynı olan iki ürünün pozisyonlanması farklıdır. Çünkü iMac bilgisayarlar PC’lere göre hep piyasada daha farklı tanıtılmıştır. Bu da piyasanın ürüne olan algısını ve dolayısıyla değerini değiştirmektedir.

Pazarlama hakkında yüzlerce yazı yazabiliriz. Bu yazı da pazarlamayı çok genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Pazarlamacı kelimesinin aslında satışçı demek olduğunu lütfen unutmayın.